Εκπαιδευτική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος EU-VET CARE

Αυτήν την εβδομάδα (2-6 Νοεμβρίου) πραγματοποιείται η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος EU-VET CARE. Ο στόχος της συνάντησης που πραγματοποιείται διαδικτυακά, είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαλείων του προγράμματος. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενους/ες με μετανάστ(ρι)ες και πρόσφυγες, δίνοντας έμφαση στους ασυνόδευτους ανήλικους.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εδώ.