Τα Προγράμματα μας

Co-CAPTAIN
Co-CAPTAIN
Ενεργό

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου σε άτομα με ψυχικά νοσήματα.

WinWin4WorkLife
WinWin4WorkLife
Ενεργό

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στον εντοπισμό των βασικών προϋποθέσεων για μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και τη διαμόρφωση των πολιτικών για βιώσιμη εξ αποστάσεως εργασία (Remote Work Arrangements - RWA).

EU-MiCare
EU-MiCare
Ενεργό

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα EU-MiCare για την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων.

Υγιείς και Ισχυρές Γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα
Υγιείς και Ισχυρές Γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα
Ενεργό

Πρόγραμμα ισότητας, προαγωγής υγείας και πρόληψης για γυναίκες Ρομά.

MENTALITY
MENTALITY
Ενεργό

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας ευάλωτων πληθυσμών.

UNIHEAL
UNIHEAL
Ολοκληρωμένο

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού στις ψηφιακές δεξιότητες επαγγελματιών υγείας.

Digitalis
Digitalis
Ενεργό

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα DIGITALIS για την ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών/τριών στην καθημερινή τους χρήση ψηφιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμπραξη συνεργασιών για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 3 ετών.

Schools4Health
Schools4Health
Ενεργό

Στόχος του προγράμματος Schools4Health είναι να εισαχθεί, να ενισχυθεί και να διατηρηθεί στο σχολείο η υιοθέτηση μιας προσέγγισης για την υγεία και την ευημερία με  συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.

Επιλέξτε Φίλτρο