Τα Προγράμματα μας

EU-MiCare
EU-MiCare
Ενεργό

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα EU-MiCare για την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων.

MENTALITY
MENTALITY
Ενεργό

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας ευάλωτων πληθυσμών.

UNIHEAL
UNIHEAL
Ενεργό

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού στις ψηφιακές δεξιότητες επαγγελματιών υγείας.

Digitalis
Digitalis
Ενεργό

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα DIGITALIS για την ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών/τριών στην καθημερινή τους χρήση ψηφιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμπραξη συνεργασιών για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 3 ετών.

Υγιείς και Ισχυρές Γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα
Υγιείς και Ισχυρές Γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα
Ενεργό

Πρόγραμμα ισότητας, προαγωγής υγείας και πρόληψης για γυναίκες Ρομά.

Schools4Health
Schools4Health
Ενεργό

Στόχος του προγράμματος Schools4Health είναι να εισαχθεί, να ενισχυθεί και να διατηρηθεί στο σχολείο η υιοθέτηση μιας προσέγγισης για την υγεία και την ευημερία με  συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.

Cook2DIAbeat
Cook2DIAbeat
Ενεργό

Ενίσχυση της ικανότητας και των βασικών δεξιοτήτων των ασθενών με διαβήτη για την επίτευξη βιώσιμων διατροφικών αλλαγών.

“Νοιάζομαι για το παιδί μου”: Πρόγραμμα για την ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας
“Νοιάζομαι για το παιδί μου”: Πρόγραμμα για την ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας
Ενεργό

Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας, από το Ινστιτούτο Prolepsis με την υποστήριξη της NN Hellas

Επιλέξτε Φίλτρο