Το έργο μας

TAB EXTEND TITLE HERE

Έρευνα

Το Ινστιτούτο Prolepsis ειδικεύεται στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας Υγείας και σε τομείς όπως η επιδημιολογία, η περιβαλλοντική υγεία, η εργασιακή ιατρική, η προληπτική ιατρική, η διατροφολογία και άλλους.

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει το Ινστιτούτο, αλλά και οι εκατοντάδες δημοσιεύσεις της επιστημονικής ομάδας μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, αναδεικνύουν το Ινστιτούτο Prolepsis σε ένα από τα σημαντικότερα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα της χώρας στην ιατρική έρευνα.

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την έρευνα από το στάδιο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης του πρωτοκόλλου, την ανάπτυξη και στάθμιση του ερωτηματολογίου ή άλλων εργαλείων μέτρησης, μέχρι τη συλλογή των δεδομένων, τη στατιστική και ποιοτική ανάλυσή τους και τη συγγραφή των παραδοτέων, αλλά και των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Παράλληλα, έχει μακρά εμπειρία στην αξιολόγηση δράσεων και εφαρμοσμένων προγραμμάτων με τη χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων αξιολόγησης

Πρόληψη

Το Ινστιτούτο Prolepsis δραστηριοποιείται ενεργά στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και Δημόσιας Υγείας. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα των προγραμμάτων προκλινικού ελέγχου, καθώς και στον τομέα προγραμμάτων προαγωγής υγείας, τα οποία απευθύνονται: στον γενικό πληθυσμό, σε ειδικές ομάδες και σε εργαζομένους.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιστημονική επιμέλεια, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.

Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο στοχεύει στη διάδοση και την προαγωγή της γνώσης στα ποικίλα θέματα της ιατρικής έρευνας και της προληπτικής ιατρικής.

Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για τον γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, ενώ έχει αναπτύξει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας.

Παράλληλα, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους ιατρούς, φοιτητές και επιστήμονες να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στους τομείς που δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο.

Συνηγορία

Στο πολυδιάστατο έργο του Ινστιτούτου Prolepsis σημαντική θέση κατέχουν οι δράσεις συνηγορίας και ευαισθητοποίησης μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται ζητήματα, που απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών και διαιωνίζουν ή επιδεινώνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Οι παρεμβάσεις του Ινστιτούτου κινούνται προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας, καθώς και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αναδεικνύουν ζητήματα δημόσιας υγείας και συνοδεύονται από εμπεριστατωμένες οδηγίες, πρακτικές, προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές προς τους φορείς άσκησης πολιτικής. Δεν είναι λίγες οι φορές που αποτελούν το έναυσμα για την υιοθέτηση από την πολιτεία παρόμοιων πρωτοβουλιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη θεσμοθέτηση της σίτισης μαθητών δημοσίων σχολείων, που ακολούθησε το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Στην πλειονότητά τους οι δράσεις συνηγορίας – είτε εντάσσονται στο ανθρωπιστικό έργο, είτε αποτελούν μέρος ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Ινστιτούτο – ξεπερνούν τα εθνικά και συχνά, τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Τις δράσεις συνηγορίας συνεπικουρούν οι ενέργειες διάχυσης και επικοινωνίας. Η εκτενής προβολή των δράσεων του Ινστιτούτου σε εθνικά, αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ενισχύουν επιπλέον την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και συνολικά το έργο του.

Ανθρωπιστικές Δράσεις

Το Ινστιτούτο Prolepsis μέσα από την ενεργό παρουσία του στο χώρο της δημόσιας υγείας, έχει αναπτύξει έντονη ανθρωπιστική δράση με στόχο την προαγωγή της υγείας και ευημερίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού -κυρίως παιδιών, ατόμων τρίτης ηλικίας, προσφύγων και μεταναστών, κρατουμένων κλπ. Απώτερος σκοπός μας είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Ινστιτούτου είναι να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, απαλύνοντας τον ανθρώπινο πόνο, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη υποστήριξης κάποιας ομάδας συνανθρώπων μας, που πλήττονται από κρίση ή φυσική καταστροφή.

Το Ινστιτούτο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ανάμεσα στους φορείς που παρείχαν υποστήριξη τόσο στους πλημμυροπαθείς του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας (Δεκέμβριος 2017) όσο και στους πυρόπληκτους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην ανατολική Αττική (Ιούλιος 2018).

Συνεργαστείτε μαζί μας

Συνεργαζόμαστε με Κοινωφελή Ιδρύματα, οργανισμούς και εταιρείες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας και δράσεων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ενημερωθείτε για το έργο του Ινστιτούτου Prolepsis και επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες που επιφέρουν θετικές αλλαγές στη ζωή των συνανθρώπων μας και στο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο του έργου του το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλο αριθμό φορέων και εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα για τις συνεργασίες μας εδώ.