Διάρκεια προγράμματος: 01/09/2018 - 31/08/2021

EU-VET CARE

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα: EU-VET CARE, "Strengthening capacities for better health care to refugee and migrant children". To EU-VET CARE είναι ένα τριετές πρόγραμμα (1/9/2018 - 31/8/2021), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στο να σχεδιάσει και να εφαρμόσει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για την κατάλληλη παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων.
 
Από το 2015 λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της φτώχειας σε πολλά μέρη του κόσμου, η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με αυξανόμενες ροές μεταναστών και προσφύγων. Η άφιξη στην Ευρώπη μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων αποτελεί  μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως ένας στους τρεις μετανάστες / πρόσφυγες που φθάνουν σε ευρωπαϊκές χώρες είναι παιδί. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Eurostat, οι αιτήσεις ασύλου των παιδιών από το 2014 έως το 2018 ανήλθαν σε 1.100.345 (Eurostat, 2018b).
 
Τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων είναι ευάλωτα σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους, και έχουν ειδικές ανάγκες περίθαλψης και μέριμνας. Οι εμπειρίες τους από τη χώρα προέλευσης, σε συνδυασμό με την ακραία φτώχεια, τους πολέμους και τα τραυματικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους (όπως ο διαχωρισμός, η σεξουαλική κακοποίηση και η εμπορία) επηρεάζουν σημαντικά την κατάσταση της υγείας τους. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν στη χώρα υποδοχής, όπως οι κακές συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, το αβέβαιο καθεστώς μετανάστευσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διαφορές στην κουλτούρα και ο ρατσισμός / ξενοφοβία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων βρίσκονται με αυτόν τον τρόπο σε ευάλωτη θέση, λόγω σωματικής εξάντλησης και ψυχικών τραυμάτων. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία σχετικά με την παροχή και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για αυτή την ομάδα είναι λιγοστά, εξαιτίας της ανεπαρκούς κατανόησης των πραγματικών αναγκών των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.
 
Έχοντας εντοπίσει το κενό στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-VET CARE στοχεύει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με την κατάλληλη παροχή υγειονομικής περίθαλψης για τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων.
 
Η κοινοπραξία του προγράμματος EU-VET CARE αποτελείται από 6 οργανισμούς από 5 χώρες: τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Συντονιστής:
ETHNO-MEDIZINISCHES ZENTRUM EV (ΕΜΖ), Γερμανία

Εταίροι του προγράμματος: 
Ινστιτούτο Prolepsis, Ελλάδα
UNIVERSITAT DE VALENCIA (UVEG), Ισπανία
ZADIG, Ιταλία
The Cyprus University of Technology, (CUT), Κύπρος
Faros, Ελλάδα


Στοιχεία επικοινωνίας
Ντίνα Ζώτα, MSc, PhD: d.zota@prolepsis.gr 
Πάνια Καρνάκη, ΜΑ: p.karnaki@prolepsis.gr


Ιστοσελίδα προγράμματος: www.euvetcare.eu