Το Ινστιτούτο

TAB EXTEND TITLE HERE

Ποιοι είμαστε

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990.

Βασική πεποίθηση του Ινστιτούτου είναι ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Υπό αυτό το πρίσμα, αποστολή του είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της τόσο σε εκπαιδευτικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, όσο και σε δράσεις συνηγορίας.

Το όραμα μας

Όραμά μας είναι μία κοινωνία που διατηρεί και προάγει τη σωματική και ψυχική υγεία και την ευημερία ισότιμα και δίκαια για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, και παράλληλα σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και προστατεύει τον πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές.

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να αξιοποιούμε την έρευνα για να αναπτύξουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές και προγράμματα, εφαρμόζοντας πρωτοβουλίες που μπορούν να επεκταθούν σε μεγάλη κλίμακα μέσω δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων, με στόχο την προαγωγή της υγείας, την ισότιμη πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες και την αντιμετώπιση των υγειονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων.

Συνεργασίες

Κατά την πολυετή δραστηριότητά του το Ινστιτούτο Prolepsis έχει συνεργαστεί με μεγάλα κοινωφελή ιδρύματα, κρατικούς οργανισμούς, φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες. Έχει δημιουργήσει ισχυρά δίκτυα συνεργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, με οργανισμούς στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Η.Π.Α.

Μεταξύ αυτών είναι:

ΕΛΛΑΔΑ

 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
 • Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου
 • Grace Foundation
 • Ίδρυμα Μποδοσάκη
 • Ελληνική Πρωτοβουλία - The Hellenic Initiative
 • Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
 • Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 • ΑΒ Βασιλόπουλος

ΗΠΑ - ΕΥΡΩΠΗ

Harvard Medical School, Harvard School of Public Health, Mayo Medical School, Medical Research Council (U.K.), University of Rome “La Sapienza”, London School of Economics & Political Sciences, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Dresden University of Technology (Germany), Ecole Nationale de la Santι Publique (France), Erasmus University (The Netherlands), A.S.O. San Giovanni Battista Di Torino - SC Epidemiologia Dei Tumori-CPO (Italy), Centro de Prevencion de Cancer de Mama, (Spain), Finish Institute of Occupational Health, Institut Municipal d’ Investigacio MedicaI MIM, International Institute for Pesticides and Health Prevention-ICPS (Italy), Mammographie-Screening-Planungsstelle, Zentralinstitut fόr die Kassenarztliche Versorgung (Germany), NHS- Cancer Screening Programmes, (U.K.), Nofer Institute of Occupational Health (Poland).

Συμμετοχή σε δίκτυα

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι μέλος των παρακάτω δικτύων:

 


Ευρωπαϊκό Δίκτυο EuroHealthNet ( http://www.eurohealthnet.eu)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurochild
( http://www.eurochild.org/)

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας ( EAPN)


 

 

Συνέργειες

 

 


 

 

 

 

 

Χάρτης με τις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Prolepsis:

Συνεργάτες

Albania

Public Health Institute

Australia

Murdoch Children’s Research Institute

Austria

Verein Multikulturell Migrationsakademie (VMM)

Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

Akzente Salzburg

University of Graz

Belgium

EuroHealthNet – European Partnership for Improving Health, Equity and Wellbeing (EHNet)

AGE Platform Europe (AGE-Platform)

European Social Insurance Platform (ESIP)

European Anti-Poverty Network (EAPN)

Eurochild

PREVENT

Externe Dienst Voor Preventie en Bescherming Securex VZW

EUROCARE - European Alcohol Policy Alliance

Revolve Media (REVOLVE)

Flemish Institute for Health Promotion and Disease Prevention (VIGeZ)

The International Emergency Management Society

International Organization for Migration (IOM), Migration Health Division (MHD)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Bulgaria

National Centre of Public Health and Analyses

Bulgarska Asociaciya Po Semeyno Planirane I Seksualno Zdrave

Institute of Experimental Pathology and Parasitology

National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD)

FCBZR – Foundation "Center for Safety and Health at Work“

National Center of Infectious and Parasitic Diseases

National Center of Public Health Protection

Bulgaria Youth Prevention

Medical University of Sofia

Croatia

Croatian National Institute of Public Health

Zagreb Country Institute of Public Health

University of Zagreb, Medical School

Zavod Za Javno Zdravstvo Karlovacke Zupanije

Cyprus

Cyprus University of Technology

Rubsi Research Unit in Behavioral and Social Issues

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet

European University Cyprus

Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in association with Harvard School of Public Health (CII)

Czech Republic

National Institute of Public Health (SZU)

Zdravotni Ustav Se Sidlem V Usti Nad Labem

Charles University in Prague (CUNI), Environment

Jagiellonian University Medical College

Univerzita Karlova v Praze (UCPRA)

Denmark

Partner HR

The University of Southern Denmark (Syddansk Universitet, SDU)

Fonden Teknologirådet

WHO/Europe Communicable Disease Units, Copenhagen

Estonia 

University of Tartu (UT)

Finland

Baltic Region Healthy Cities Association (BRHCA)

Center for Health Equity Studies (CHESS)

Tyoterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)

Finnish Centre for Health Promotion

National Institute for Health and Welfare (THL)

Finnish Institute of Occupational Health

Former Yugoslav Republic of Macedonia

National Institute of Public Health Macedonia (IJZRM)

France

Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique

VITAMIB SAS

Association Lyonbiopole

International Prevention Research Institute

Union Internationale de Promotion de la Sante et d’Education pour la Sante / International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)

Institut National de Prevention et d’Education pour la Sante (INPES)

Germany

Technische Universität Dresden

Occupational Health (OCH) WHO/EURO Centre for Environment and Health

Jacobs University Bremen (JacobsUni)

Federal Centre for Health Education (BZgA)

Liveonline Coaching (LoL)

KOOP - Kooperationsstelle Hamburg IFE

AOK Bundesverband (AOK)

Universität Düsseldorf

Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH

Deutsche Hauptstelle fόr Suchtfragen e.V. (German Centre for Addiction Issues)

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP)

Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH

WHO/Europe Occupational Health, Bonn

University of Applied Sciences Düsseldorf (FHD)

International Education Information Exchange e.V. - IEIE

Ilona von Karsa - Waldorf - Assessorin des Lehrantes

EMZ - ETHNO-MEDIZINISCHES ZENTRUM EV

Greece

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis - Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) - Hellenic Nurses Association

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) - Hellenic Centre for Disease Control and Preventions

Cambo Industries Digital (Cambo)

Δ. Λινός Ε.Ε. - D. Linos Medical Company

National and Kapodistrian University of Athens - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Administrative Region of Central Greece

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) - Central Union of Municipalities of Greece

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Υπουργείο Υγείας - National Health Operations Centre

Διατμηματικό Π.Μ.Σ: “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση» - University of Athens, Graduate Program entitled "Environmental and Occupational Health - Management and Economic Evaluation"

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Department of Hygiene and Epidemiology, Athens Medical School, National and Kapodistrian Univercity of Athens

Prooptiki CMS

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) - National School of Public Health

Ινστιτούτο Επιδημιολογίας, Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας (ΙΕΠΙΔΥ) - Institute of Epidemiology Preventive Medicine and Public Health

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΓΠΑ-ΕΤΔΑ) - Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής κ. Πέτρος Ταραντίλης

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ

Επαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ

ΦΑΡΟΣ

Hungary

National Institute for Health Development (OEFI)

Institutul Dekut Debreceni Kutatasfejlesztesi Kozhasznu Tarsasag

University of Pécs

INNOVAMED Medical and Educational Development (INNOVAMED)

Iceland

The University of Iceland

Ireland

National University of Ireland Galway (NUIG)

Trinity College

Work Research Centre Ireland Ltd - WRC

University College Dublin

European Institute of Women's Health Ltd

Exchange House Ireland National Travellers Service

Institute of Public Health in Ireland (IPH)

Israel

University of Haifa

Italy

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italy

Italian National Institute on Ageing (INRCA)

Regional Agency for Health Marche Region (ARS)

Regione del Veneto

Ossevatorio Nazionale Sulla Salute Della Donna - Associazone

Instituto Europeao per lo Sviluppo Socio Economico Associazione (ISES)

Oxfam Italia Onlus

The CNR Institute of Neuroscience (CNR-IN) Padua and Rome

Centre for Science, Society and Citizenship (CSSC)

Zadig Srl

University of Milan

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Milano

Verona University Hospital (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona)

A.S.O. San Giovanni Battista Di Torino - SC Eepidemiologia Dei Tumori-CPO

DELTA 2000

International Centre for Pesticides and Health Risk Prevention (ICPS)

University of Rome "La Sapienza"

Mario Negri Institute, Cesav Centro di Economica Sanitaria

Latvia

Institute of Occupational Safety and Environmental Health of Riga Stradins University

Onkologisko Pacientu Atbalsta Beidriba “Dzivibas Koks”

Riga City Council, Housing, Environment and Welfare Department (RIGA)

Lithuania

Viesoji istaiga MTVC

Socialiniu Iniciatyvu Jaunimui Draugija

National Nutrition Centre (NNC)

Malta

Kopin Koperazzjoni Internazzjonali

Norway

Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management (NTNU)

Harstad University College

The SINTEF Foundation, Norway 

Poland

Instytut Medycyny information (The Nofer Institute of Occupational Medicine)

TUL - Politechnika Lodzka (the Lodz University of Technology)

AGH University of Science and Technology

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (The State Agency for Prevention of Alcohol-related Problems)

Uniwersytet Lodzki

Medical University of Lubline (MUL) 

National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene (NIPH-NIH)

Portugal

Departamento de Tratamento e Reinserção

Lisbon University Institute (ISCTE-IUL)

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho (UMinho)

Romania

Vivre a Koekelberg Asbl de Cohesion Sociale

Babes-Bolyai University Cluj, Napoca

Romtens Foundation

University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”

De Virusologie Stefan S. Nicolau

Centrul Profilaxia Srl

Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy Timisoara - UMFVBT

Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

Fundatia Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Associata Nationala Universitatilor populare din Romania (ANUP)

Serbia 

Institute of Occupational Health

Slovakia

Jessenius Faculty of Medicine of Copmenius University in Martin

STOP SMOKING

Institute of Rural Health

Slovenia

Μinistry of Health of the Republic of Slovenia

National Institute of Public Health (NIPH-IVZ)

Drustvo Studentski Kulturni Center

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (ZZV MS)

Spain

Universitat Pompeu Fabra

Departament of Health, Government of Catalonia in coordination with UK - Health at Work Ltd.

Department of Health of the Government of Catalonia

Fundacio Privada Clinic per a la Recerca Biomedica

Universitat de Valencia

Basque Research Centre for Climate Change (BC3)

University of Alcala (UAH)

Universidad de La Laguna

Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalari Parc Taulν. Universitat Autònoma de Barcelona

National School of health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation

Institut Municipal d' Investigacio Medical (IMIM)

Sweden

Uppsala Universitet

Swedish Public Health Agency (FoHM)

Karolinska Institute

Forsvarets forskningsinstitutt

European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)

Switzerland 

The University Hospital of Lausanne

Université de Genève

DMI - Data Mining International SA

The Netherlands

CBO BV (CBO)

University of Groningen (RUG)

Hanze University of Applied Science Groningen (HUAS)

ETV-NL (ETV)

Noordhoff Publishers (Noordhoff)

IP Health Solutions BV (IPH -Vita)

Nederlanda Instituut voor Alcoholbeleid (Dutch Institute for Alcohol Policy)

Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

Philips Electronics Netherlands (PHILIPS)

Universiteit Maastricht

University Medical Center Groningen (UMCG)

Universiteit Twente

TNO (The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, TNO)

VU University Amsterdam

Netherlands Institute for Health Promotion (NIGZ)

Erasmus University

Turkey 

Baskent University

United Kingdom

Health Protection Agency, Centre for Infectious Diseases

University of East Anglia (UEA)

University College London (UCL)

Business in the Community (BITC)

Institute of Occupational Medicine

Health at Work Ltd.

Ashton Leigh and Wigan Primary Care Trust

Alcohol Focus Scotland

Liverpool Primary Care Trust

University College London (UCL), Health Equity Institute

University of Exeter Medical School, European Centre for Environment and Human Health (UNEXE)

Imperial College of Science, Technology and Medicine

University of Keele

King’s College London

University of Surrey

BMJ Publishing Group

Coventry University (COVUNI)

NHS Sefton

Public Health Wales (PHW), Wales

Health Action Partnership International (HAPI)

NHS Health Scotland

London School of Hygiene and Tropical Medicine

London School of Economics & Political Science

Medical Research Council

United States of America

Boston Children’s Hospital

Alpert Medical School of Brown University

Harvard University, School of Public Health

Dartmouth University, Medical School

230

Διεθνείς Συνεργασίες

 • Dartmouth University, Medical School
  UNITED STATES OF AMERICA

 • Harvard University, School of Public Health
  UNITED STATES OF AMERICA

 • Boston Children’s Hospital
  UNITED STATES OF AMERICA

 • Alpert Medical School of Brown University
  UNITED STATES OF AMERICA

 • Medical Research Council
  UNITED KINGDOM

 • London School of Economics & Political Science
  UNITED KINGDOM

 • NHS Health Scotland
  UNITED KINGDOM

 • London School of Hygiene and Tropical Medicine
  UNITED KINGDOM

 • Health Action Partnership International (HAPI)
  UNITED KINGDOM

 • Public Health Wales (PHW), Wales
  UNITED KINGDOM

 • Coventry University (COVUNI)
  UNITED KINGDOM

 • NHS Sefton
  UNITED KINGDOM

 • BMJ Publishing Group
  UNITED KINGDOM

 • King’s College London
  UNITED KINGDOM

 • University of Surrey
  UNITED KINGDOM

 • University of Keele
  UNITED KINGDOM

 • Imperial College of Science, Technology and Medicine
  UNITED KINGDOM

 • University College London (UCL), Health Equity Institute
  UNITED KINGDOM

 • Liverpool Primary Care Trust
  UNITED KINGDOM

 • University of Exeter Medical School, European Centre for Environment and Human Health (UNEXE)
  UNITED KINGDOM

 • Alcohol Focus Scotland
  UNITED KINGDOM

 • Ashton Leigh and Wigan Primary Care Trust
  UNITED KINGDOM

 • Health at Work Ltd.
  UNITED KINGDOM

 • Institute of Occupational Medicine
  UNITED KINGDOM

 • Business in the Community (BITC)
  UNITED KINGDOM

 • Erasmus University
  THE NETHERLANDS

 • Baskent University
  TURKEY

 • Health Protection Agency, Centre for Infectious Diseases
  UNITED KINGDOM

 • University of East Anglia (UEA)
  UNITED KINGDOM

 • University College London (UCL)
  UNITED KINGDOM

 • Universiteit Twente
  THE NETHERLANDS

 • TNO (The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, TNO)
  THE NETHERLANDS

 • VU University Amsterdam
  THE NETHERLANDS

 • Netherlands Institute for Health Promotion (NIGZ)
  THE NETHERLANDS

 • Philips Electronics Netherlands (PHILIPS)
  THE NETHERLANDS

 • Universiteit Maastricht
  THE NETHERLANDS

 • University Medical Center Groningen (UMCG)
  THE NETHERLANDS

 • ETV-NL (ETV)
  THE NETHERLANDS

 • Noordhoff Publishers (Noordhoff)
  THE NETHERLANDS

 • IP Health Solutions BV (IPH -Vita)
  THE NETHERLANDS

 • Nederlanda Instituut voor Alcoholbeleid (Dutch Institute for Alcohol Policy)
  THE NETHERLANDS

 • Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
  THE NETHERLANDS

 • University of Groningen (RUG)
  THE NETHERLANDS

 • Hanze University of Applied Science Groningen (HUAS)
  THE NETHERLANDS

 • CBO BV (CBO)
  THE NETHERLANDS

 • DMI – Data Mining International SA
  SWITZERLAND

 • The University Hospital of Lausanne
  SWITZERLAND

 • Université de Genève
  SWITZERLAND

 • Forsvarets forskningsinstitutt
  SWEDEN

 • European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
  SWEDEN

 • Karolinska Institute
  SWEDEN

 • Uppsala Universitet
  SWEDEN

 • Swedish Public Health Agency (FoHM)
  SWEDEN

 • Department of Health of the Government of Catalonia
  SPAIN

 • Fundacio Privada Clinic per a la Recerca Biomedica
  SPAIN

 • Universitat de Valencia
  SPAIN

 • Basque Research Centre for Climate Change (BC3)
  SPAIN

 • University of Alcala (UAH)
  SPAIN

 • Universidad de La Laguna
  SPAIN

 • Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalari Parc Taulν. Universitat Autònoma de Barcelona
  SPAIN

 • National School of health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation
  SPAIN

 • Institut Municipal d’ Investigacio Medical (IMIM)
  SPAIN

 • Departament of Health, Government of Catalonia in coordination with UK – Health at Work Ltd.
  SPAIN

 • Universitat Pompeu Fabra
  SPAIN

 • Institute of Rural Health
  SLOVAKIA

 • Μinistry of Health of the Republic of Slovenia
  SLOVENIA

 • National Institute of Public Health (NIPH-IVZ)
  SLOVENIA

 • Drustvo Studentski Kulturni Center
  SLOVENIA

 • Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (ZZV MS)
  SLOVENIA

 • STOP SMOKING
  SLOVAKIA

 • Jessenius Faculty of Medicine of Copmenius University in Martin
  SLOVAKIA

 • Institute of Occupational Health
  SERBIA

 • Fundatia Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
  ROMANIA

 • Associata Nationala Universitatilor populare din Romania (ANUP)
  ROMANIA

 • Babes-Bolyai University Cluj, Napoca
  ROMANIA

 • Romtens Foundation
  ROMANIA

 • University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”
  ROMANIA

 • De Virusologie Stefan S. Nicolau
  ROMANIA

 • Centrul Profilaxia Srl
  ROMANIA

 • Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy Timisoara – UMFVBT
  ROMANIA

 • Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti
  ROMANIA

 • Vivre a Koekelberg Asbl de Cohesion Sociale
  ROMANIA

 • Lisbon University Institute (ISCTE-IUL)
  PORTUGAL

 • Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho (UMinho)
  PORTUGAL

 • Departamento de Tratamento e Reinserção
  PORTUGAL

 • National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene (NIPH-NIH)
  POLAND

 • Medical University of Lubline (MUL) 
  POLAND

 • Uniwersytet Lodzki
  POLAND

 • AGH University of Science and Technology
  POLAND

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (The State Agency for Prevention of Alcohol-r
  POLAND

 • TUL – Politechnika Lodzka (the Lodz University of Technology)
  POLAND

 • Instytut Medycyny information (The Nofer Institute of Occupational Medicine)
  POLAND

 • The SINTEF Foundation
  NORWAY

 • Harstad University College
  NORWAY

 • Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management
  NORWAY

 • Kopin Koperazzjoni Internazzjonali
  MALTA

 • National Nutrition Centre (NNC)
  LITHUANIA

 • Socialiniu Iniciatyvu Jaunimui Draugija
  LITHUANIA

 • Viesoji istaiga MTVC
  LITHUANIA

 • Riga City Council, Housing, Environment and Welfare Department (RIGA)
  LATVIA

 • Onkologisko Pacientu Atbalsta Beidriba “Dzivibas Koks”
  LATVIA

 • Institute of Occupational Safety and Environmental Health of Riga Stradins University
  LATVIA

 • Mario Negri Institute, Cesav Centro di Economica Sanitaria
  ITALY

 • University of Rome “La Sapienza”
  ITALY

 • International Centre for Pesticides and Health Risk Prevention (ICPS)
  ITALY

 • DELTA 2000
  ITALY

 • A.S.O. San Giovanni Battista Di Torino – SC Eepidemiologia Dei Tumori-CPO
  ITALY

 • Verona University Hospital (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona)
  ITALY

 • Università degli Studi di Milano
  ITALY

 • Università degli Studi di Sassari
  ITALY

 • University of Milan
  ITALY

 • Zadig Srl
  ITALY

 • Centre for Science, Society and Citizenship (CSSC)
  ITALY

 • The CNR Institute of Neuroscience (CNR-IN) Padua and Rome
  ITALY

 • Oxfam Italia Onlus
  ITALY

 • Instituto Europeao per lo Sviluppo Socio Economico Associazione (ISES)
  ITALY

 • Ossevatorio Nazionale Sulla Salute Della Donna – Associazone
  ITALY

 • Regione del Veneto
  ITALY

 • Regional Agency for Health Marche Region (ARS)
  ITALY

 • Italian National Institute on Ageing (INRCA)
  ITALY

 • Istituto Superiore di Sanità (ISS)
  ITALY

 • University of Haifa
  ISRAEL

 • Institute of Public Health in Ireland (IPH)
  IRELAND

 • University College Dublin
  IRELAND

 • European Institute of Women’s Health Ltd
  IRELAND

 • Exchange House Ireland National Travellers Service
  IRELAND

 • Trinity College
  IRELAND

 • Work Research Centre Ireland Ltd – WRC
  IRELAND

 • National University of Ireland Galway (NUIG)
  IRELAND

 • The University of Iceland
  ICELAND

 • INNOVAMED Medical and Educational Development (INNOVAMED)
  HUNGARY

 • University of Pécs
  HUNGARY

 • Institutul Dekut Debreceni Kutatasfejlesztesi Kozhasznu Tarsasag
  HUNGARY

 • National Institute for Health Development (OEFI)
  HUNGARY

 • ΦΑΡΟΣ
  GREECE

 • Διατμηματικό Π.Μ.Σ: “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία – Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση» –
  GREECE

 • Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπ
  GREECE

 • Prooptiki CMS
  GREECE

 • Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) – National School of Public Health
  GREECE

 • Ινστιτούτο Επιδημιολογίας, Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας (ΙΕΠΙΔΥ) – Institute of Epidemio
  GREECE

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΓΠΑ-ΕΤΔΑ)
  GREECE

 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ
  GREECE

 • Επαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ
  GREECE

 • Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Υπουργείο Υγείας – National Health Operations Centre
  GREECE

 • Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) – Hellenic Centre for Disease Control and Preventions
  GREECE

 • Cambo Industries Digital (Cambo)
  GREECE

 • Δ. Λινός Ε.Ε. – D. Linos Medical Company
  GREECE

 • National and Kapodistrian University of Athens – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  GREECE

 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Administrative Region of Central Greece
  GREECE

 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) – Central Union of Municipalities of Greece
  GREECE

 • Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) – Hellenic Nurses Association
  GREECE

 • Ilona von Karsa – Waldorf – Assessorin des Lehrantes
  GERMANY

 • EMZ – ETHNO-MEDIZINISCHES ZENTRUM EV
  GERMANY

 • Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis – Institute of Preventive
  GREECE

 • International Education Information Exchange e.V. – IEIE
  GERMANY

 • University of Applied Sciences Düsseldorf (FHD)
  GERMANY

 • Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
  GERMANY

 • Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP)
  GERMANY

 • Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH
  GERMANY

 • WHO Europe Occupational Health, Bonn
  GERMANY

 • KOOP – Kooperationsstelle Hamburg IFE
  GERMANY

 • AOK Bundesverband (AOK)
  GERMANY

 • Universität Düsseldorf
  GERMANY

 • Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH
  GERMANY

 • Deutsche Hauptstelle fόr Suchtfragen e.V. (German Centre for Addiction Issues)
  GERMANY

 • Liveonline Coaching (LoL)
  GERMANY

 • Federal Centre for Health Education (BZgA)
  GERMANY

 • Jacobs University Bremen (JacobsUni)
  GERMANY

 • Occupational Health (OCH) WHO EURO Centre for Environment and Health
  GERMANY

 • Technische Universität Dresden
  GERMANY

 • Institut National de Prevention et d’Education pour la Sante (INPES)
  FRANCE

 • Union Internationale de Promotion de la Sante et d’Education pour la Sante International Union for
  FRANCE

 • Association Lyonbiopole
  FRANCE

 • International Prevention Research Institute
  FRANCE

 • VITAMIB SAS
  FRANCE

 • Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique
  FRANCE

 • National Institute of Public Health Macedonia (IJZRM)
  FORMER YOGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

 • Center for Health Equity Studies (CHESS)
  FINLAND

 • Tyoterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)
  FINLAND

 • Finnish Centre for Health Promotion
  FINLAND

 • National Institute for Health and Welfare (THL)
  FINLAND

 • Finnish Institute of Occupational Health
  FINLAND

 • Baltic Region Healthy Cities Association (BRHCA)
  FINLAND

 • University of Tartu (UT)
  ESTONIA

 • WHO Europe Communicable Disease Units, Copenhagen
  DENMARK

 • Fonden Teknologirådet
  DENMARK

 • The University of Southern Denmark (Syddansk Universitet, SDU)
  DENMARK

 • Partner HR
  DENMARK

 • Univerzita Karlova v Praze (UCPRA)
  CZECH REPUBLIC

 • Jagiellonian University Medical College
  CZECH REPUBLIC

 • Charles University in Prague (CUNI), Environment
  CZECH REPUBLIC

 • Zdravotni Ustav Se Sidlem V Usti Nad Labem
  CZECH REPUBLIC

 • National Institute of Public Health (SZU)
  CZECH REPUBLIC

 • Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in association with Harvard Sch
  CYPRUS

 • European University Cyprus
  CYPRUS

 • Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet
  CYPRUS

 • Rubsi Research Unit in Behavioral and Social Issues
  CYPRUS

 • Cyprus University of Technology
  CYPRUS

 • Zavod Za Javno Zdravstvo Karlovacke Zupanije
  CROATIA

 • University of Zagreb, Medical School
  CROATIA

 • Zagreb Country Institute of Public Health
  CROATIA

 • Croatian National Institute of Public Health
  CROATIA

 • Medical University of Sofia
  BULGARIA

 • Bulgaria Youth Prevention
  BULGARIA

 • National Center of Public Health Protection
  BULGARIA

 • National Center of Infectious and Parasitic Diseases
  BULGARIA

 • FCBZR – Foundation “Center for Safety and Health at Work“
  BULGARIA

 • National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD)
  BULGARIA

 • Institute of Experimental Pathology and Parasitology
  BULGARIA

 • Bulgarska Asociaciya Po Semeyno Planirane I Seksualno Zdrave
  BULGARIA

 • National Centre of Public Health and Analyses
  BULGARIA

 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  BELGIUM

 • International Organization for Migration (IOM), Migration Health Division (MHD)
  BELGIUM

 • The International Emergency Management Society
  BELGIUM

 • Flemish Institute for Health Promotion and Disease Prevention (VIGeZ)
  BELGIUM

 • Revolve Media (REVOLVE)
  BELGIUM

 • EUROCARE – European Alcohol Policy Alliance
  BELGIUM

 • Externe Dienst Voor Preventie en Bescherming Securex VZW
  BELGIUM

 • PREVENT
  BELGIUM

 • European Anti-Poverty Network (EAPN)
  BELGIUM

 • Eurochild
  BELGIUM

 • European Social Insurance Platform (ESIP)
  BELGIUM

 • AGE Platform Europe (AGE-Platform)
  BELGIUM

 • EuroHealthNet – European Partnership for Improving Health, Equity and Wellbeing (EHNet)
  BELGIUM

 • University of Graz
  AUSTRIA

 • Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)
  AUSTRIA

 • Verein Multikulturell Migrationsakademie (VMM)
  AUSTRIA

 • Murdoch Children’s Research Institute
  AUSTRALIA

 • Public Health Institute
  ALBANIA

 • Akzente Salzburg
  AUSTRIA

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ένα τεράστιο έργο επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει παραχθεί από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Prolepsis. Παρακάτω παρουσιάζονται οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από το επιστημονικό προσωπικό και τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της ευρύτερης ερευνητικής δραστηριότητάς του και των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει έως σήμερα.

Η πνευματική ιδιοκτησία των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανήκει στους συγγραφείς τους και τα επιστημονικά περιοδικά που έχουν δημοσιευτεί.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

 

 1. Brushett, S., de Kroon, M. L. A., Katsas, K., Engel, O., Reijneveld, S. A., & Linos, A. (2024). Are healthy diets positively associated with health-related quality of life in children and adolescents from low socio-economic areas? Findings from the Greek Food Aid Program, DIATROFI. Nutrition, 112367.
 2. Balta M, Katsas K, Grigoropoulou C, Diamantis DV, Kalogiannis D, Drougos N, et al. Combating Loneliness in Older Adults during the COVID-19 Pandemic: Findings from a Volunteer-Based Program in Greece. Behavioral Sciences. 2023 Oct;13(10):804.
 3. Scarso S, Marchetti G, Russo ML, D’Angelo F, Tosti ME, Bellini A, et al. Access to Vaccination for Newly Arrived Migrants: Developing a General Conceptual Framework for Understanding How to Improve Vaccination Coverage in European Countries. Int J Public Health. 2023;68:1605580.
 4. Schiffler T, Carmichael C, Smith L, Doñate-Martínez A, Alhambra-Borrás T, Varadé MR, et al. Access to cancer preventive care and program considerations for people experiencing homelessness across four European countries: an exploratory qualitative study. eClinicalMedicine [Internet]. 2023 Aug 1 [cited 2023 Jul 27];62. Available from: https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00272-9/fulltext
 5. Kouvari M, Diamantis DV, Katsas K, Radaios V, Veloudaki A, Linos A. Nutritional Value of Meals Designed for a School-Based Food Aid Program and Comparison with Similar Commercial Products: An Example of Good Practice from the DIATROFI Program. Children. 2023 Jul;10(7):1268.
 6. Zota D, Diamantis DV, Katsas K, Karnaki P, Tsiampalis T, Sakowski P, et al. Essential Skills for Health Communication, Barriers, Facilitators and the Need for Training: Perceptions of Healthcare Professionals from Seven European Countries. Healthcare. 2023 Jan;11(14):2058.
 7. Diamantis DV, Katsas K, Kalogiannis D, Kouvari M, Linos A. Health-Related Quality of Life in Childhood and Adolescence: The Interrelation with Level of Adherence to Mediterranean Diet and Dietary Trajectories: Highlights from the DIATROFI Program (2021–2022). Nutrients. 2023 Jan;15(8):1829.
 8. Diamantis DV, Katsas K, Kastorini CM, Mugford L, Dalma N, Ramizi M, et al. Older People in Emergencies; Addressing Food Insecurity, Health Status and Quality of Life: Evaluating the “365+ Days of Care” Program. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023 Jan;20(7):5235.
 9. Diamantis DV, Stavropoulou I, Katsas K, Mugford L, Linos A, Kouvari M. Assessing Quality of Life in First- and Second-Generation Immigrant Children and Adolescents; Highlights from the DIATROFI Food Aid and Healthy Nutrition Promotion Program. Int J Environ Res Public Health. 2023 Jan 30;20(3):2471.
 10. Karnaki P, Katsas K, Diamantis DV, Riza E, Rosen MS, Antoniadou M, et al. Dental Health, Caries Perception and Sense of Discrimination among Migrants and Refugees in Europe: Results from the Mig-HealthCare Project. Applied Sciences. 2022 Jan;12(18):9294.
 11. Tripyla N, Katsas K, Karagkouni K, Liosis I, Ntelis S, Linos D. Evaluation of the effect of Mozart music on pain and respiratory rate after thyroidectomy. Hormones (Athens). 2023 Mar;22(1):113–9.
 12. Gil-Salmerón A, Katsas K, Riza E, Karnaki P, Linos A. Access to Healthcare for Migrant Patients in Europe: Healthcare Discrimination and Translation Services. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 26;18(15):7901.
 13. Kastorini CM, Markaki I, Tsiampalis T, Critselis E, Petralias A, Linos A, et al. Dietary patterns and food insecurity of students participating in a food aid programme: the Mediterranean perspective. Eur J Public Health. 2021 Feb 1;31(1):143–50.
 14. Dalma A, Karnaki P, Zota D, Veloudaki A, Ellis-Montalban P, Dotsikas K, et al. Physician-patient communication: a qualitative study of perceptions, barriers, and needs in four European member states. Journal of Communication in Healthcare. 2020 Oct;13(4):301–13.
 15. Riza E, Karnaki P, Gil-Salmerón A, Zota K, Ho M, Petropoulou M, et al. Determinants of Refugee and Migrant Health Status in 10 European Countries: The Mig-HealthCare Project. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 31;17(17):6353.
 16. Lebano A, Hamed S, Bradby H, Gil-Salmerón A, Durá-Ferrandis E, Garcés-Ferrer J, et al. Migrants’ and refugees’ health status and healthcare in Europe: a scoping literature review. BMC Public Health. 2020 Jun 30;20(1):1039.
 17. Riza E, Kalkman S, Coritsidis A, Koubardas S, Vassiliu S, Lazarou D, et al. Community-Based Healthcare for Migrants and Refugees: A Scoping Literature Review of Best Practices. Healthcare (Basel). 2020 Apr 28;8(2):115.
 18. de Wit L, Karnaki P, Dalma A, Csizmadia P, Salter C, de Winter A, et al. Health Literacy in the Everyday Lives of Older Adults in Greece, Hungary, and the Netherlands. Int J Environ Res Public Health. 2020 Apr 2;17(7):2411.
 19. Dalma A, Petralias A, Tsiampalis T, Nikolakopoulos S, Veloudaki A, Kastorini CM, et al. Effectiveness of a school food aid programme in improving household food insecurity; a cluster randomized trial. Eur J Public Health. 2020 Feb 1;30(1):171–8.
 20. Spelt H, Tsiampalis T, Karnaki P, Kouvari M, Zota D, Linos A, et al. Lifestyle E-Coaching for Physical Activity Level Improvement: Short-Term and Long-Term Effectivity in Low Socioeconomic Status Groups. Int J Environ Res Public Health. 2019 Nov;16(22):4427.
 21. Kastorini CM, Critselis E, Zota D, Coritsidis AL, Nagarajan MK, Papadimitriou E, et al. National Dietary Guidelines of Greece for children and adolescents: a tool for promoting healthy eating habits. Public Health Nutr. 2019 Oct;22(14):2688–99.
 22. Karnaki P, Baka A, Petralias A, Veloudaki A, Zota D, Linos A, et al. Immunization related behaviour among healthcare workers in Europe: Results of the HProImmune survey. Cent Eur J Public Health. 2019 Sep;27(3):204–11.
 23. Dalma A, Zota D, Kouvari M, Kastorini CM, Veloudaki A, Ellis-Montalban P, et al. Daily distribution of free healthy school meals or food-voucher intervention? Perceptions and attitudes of parents and educators. Appetite. 2018 Jan 1;120:627–35.
 24. Dalma A, Karnaki P, Baka A, Raftopoulos V, Zota D, Veloudaki A, et al. Promotion of Immunizations for Health Professionals in Europe: A Qualitative Study in Seven European Member States. Hosp Top. 2018;96(1):18–27.
 25. Saranti-Papasaranti E, Riza E, Hadjistavrou K, Panagiotakos D, Linos A, Team OPRT. Environmental Pollution Effects on Mortality in an Industrial and a Non-industrial Municipality, in Voiotia Prefecture, Greece. Environment and Natural Resources Research. 2017 Feb 28;7(1):p94.
 26. Kastorini CM, Lykou A, Yannakoulia M, Petralias A, Riza E, Linos A, et al. The influence of a school-based intervention programme regarding adherence to a healthy diet in children and adolescents from disadvantaged areas in Greece: the DIATROFI study. J Epidemiol Community Health. 2016 Jul;70(7):671–7.
 27. Zota D, Dalma A, Petralias A, Lykou A, Kastorini CM, Yannakoulia M, et al. Promotion of healthy nutrition among students participating in a school food aid program: a randomized trial. Int J Public Health. 2016 Jun;61(5):583–92.
 28. Dalma A, Kastorini CM, Zota D, Veloudaki A, Petralias A, Yannakoulia M, et al. Perceptions of parents and children, participating in a school-based feeding programme in disadvantaged areas in Greece: a qualitative study. Child Care Health Dev. 2016 Mar;42(2):267–77.
 29. Petralias A, Papadimitriou E, Riza E, Karagas MR, Zagouras ABA, Linos A. The impact of a school food aid program on household food insecurity. Eur J Public Health. 2016 Apr;26(2):290–6.
 30. Yannakoulia M, Lykou A, Kastorini CM, Saranti Papasaranti E, Petralias A, Veloudaki A, et al. Socio-economic and lifestyle parameters associated with diet quality of children and adolescents using classification and regression tree analysis: the DIATROFI study. Public Health Nutr. 2016 Feb;19(2):339–47.
 31. Riza E, Linos A, Petralias A, de Martinis L, Duntas L, Linos D. The effect of Greek herbal tea consumption on thyroid cancer: a case-control study. Eur J Public Health. 2015 Dec;25(6):1001–5.
 32. Karagiannis D, Deliveliotis C, Papadimitriou E, Riza E, Lykou A, Petralias A, et al. Oral exposure to hexavalent chromium through drinking water and urologic morbidity in an industrial area of Greece. Journal of Public Health. 2015;5(23):249–55.
 33. Veloudaki A, Zota D, Karnaki P, Petralias A, Saranti Papasaranti E, Spyridis I, et al. Reporting health in Europe: Situation and needs. Journal of Communication in Healthcare. 2014 Oct 1;7(3):158–70.
 34. Sampatakakis S, Linos A, Papadimitriou E, Petralias A, Dalma A, Papasaranti ES, et al. Respiratory Disease Related Mortality and Morbidity on an Island of Greece Exposed to Perlite and Bentonite Mining Dust. Int J Environ Res Public Health. 2013 Oct;10(10):4982–95.
 35. Papadimitriou EA, Riza E, Pililitsis L, Petralias A, Linos A. Different effects of area of residency in atopic disorders and spirometric indices in children. J Public Health. 2012 Dec;20(6):577–84.
 36. Linos A, Petralias A, Christophi CA, Christoforidou E, Kouroutou P, Stoltidis M, et al. Oral ingestion of hexavalent chromium through drinking water and cancer mortality in an industrial area of Greece--an ecological study. Environ Health. 2011 Dec 24;10:50.
 37. Papadimitriou E, Riza E, Pililitsis L, Chrousos G, Linos A. The Effect of Industrial vs. Rural Environment in the Respiratory Status of Schoolchildren. Environment and Natural Resources Research. 2011 Nov 28;1(1):p25.
 38. Riza E, Remoundos DD, Bakali E, Karadedou-Zafiriadou E, Linos D, Linos A. Anthropometric characteristics and mammographic parenchymal patterns in post-menopausal women: a population-based study in Northern Greece. Cancer Causes Control. 2009 Mar;20(2):181–91.
 39. Kotsioni I, Chatzis C, Chronopoulou E, Linos A. Social and occupational health protection for self-employed farmers in the European Union. J Public Health. 2007 Aug 1;15(4):315–21.
 40. Linos A, Chatzis C, Zikos D, Kouimintzis D, Maroni M, Colosio C, et al. Development of public health indicators for reporting environmental/occupational risks related to agriculture and fishery. The European Journal of Public Health. 2006 Jan 1;
 41. Riza E, dos Santos Silva I, De Stavola B, Perry N, Karadedou-Zafiriadou E, Linos D, et al. Correlates of high-density mammographic parenchymal patterns by menopausal status in a rural population in Northern Greece. Eur J Cancer. 2005 Mar;41(4):590–600.
 42. Markaki I, Linos D, Linos A. The influence of dietary patterns on the development of thyroid cancer. Eur J Cancer. 2003 Sep;39(13):1912–9.
 43. Riza E, dos Santos Silva I, De Stavola B, Bradlow HL, Sepkovic DW, Linos D, et al. Urinary estrogen metabolites and mammographic parenchymal patterns in postmenopausal women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001 Jun;10(6):627–34.
 44. Linos A, Riza E. Comparisons of cervical cancer screening programmes in the European Union. Eur J Cancer. 2000 Nov;36(17):2260–5.
 45. Riza E, Kyriakogianni-Psaropoulou P, Koumantakis E, Symiakaki H, Garas I, Linos A. Cervical cancer screening in Greece. Eur J Cancer. 2000 Nov;36(17):2227–32.
 46. Linos A, Riza E, Ballegooijen M. Introduction. Cervical cancer screening. Eur J Cancer. 2000 Nov;36(17):2175–6.

Δημοσιεύσεις σε εθνικά επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές σειρές/εκθέσεις:

 1. “Vegetable and fruit intake - Associations with health and guidelines for adults in Greece”, V. Benetou, K. Belogianni, Ch.M. Kastorini, D. Zota, E. Papadimitriou, I. Spiridis, A. Veloudaki, D. Panagiotakos, A. Linos, Iatriki 2015, 104(1):11—30.
 2. “Red and processed meat intake. Associations with health and guidelines for adults in Greece”. V. Benetou, Ch.M. Kastorini, K. Belogianni, D. Zota, E. Papadimitriou, I. Spiridis, R. Kosti, D. Panagiotakos, A. Linos. Iatriki 2015, 104(2):136—154.
 3. “Suggested policy to combat food insecurity and childhood obesity”. Linos A, Petralias A, Veloudaki A and Dalma N. Policy paper No. 25. Crisis Observatory, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy. Athens: October 2014.
 4. “The effects of occupational heavy metal exposure on morbidity and mortality.” Kouroutou P, Kales S, Hadjistavrou K, Linos A. Archives of Hellenic Medicine/Arheia Ellenikes Iatrikes 29 (1), 2012.
 5. “Air pollution as a cause of asthma in children-A review.” Papadimitriou E, Karagiannis D, Riza E, Linos A. Archives of Hellenic Medicine/Arheia Ellenikes Iatrikes 28 (5), 2011.

Περιλήψεις και πρακτικά συνεδρίων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

 

 1. Κ. Κατσάς, Δ. Διαμάντης, Χ. Καστορίνη, Α. Λινού. (2022). Ε25: Πρόγραμμα ενίσχυσης της επισιτιστικής ασφάλειας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των διατροφικών συνηθειών ηλικιωμένων που έχουν υποστεί φυσική καταστροφή στην Ελλάδα. [Προφορική ανακοίνωση]. 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 12-14 Μαΐου, Αθήνα.
 2. Χ. Γρηγοροπούλου, Κ. Κατσάς, Α. Δάλμα, Ε. Φαγογένη, Α. Βελουδάκη, Α. Λινού. (2022). Ε27: Η αντιμετώπιση της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία: Πρόγραμμα ΦΙΛΙΑ σε κάθε ηλικία. [Προφορική ανακοίνωση]. 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 12-14 Μαΐου, Αθήνα.
 3. Σ. Τζιρίτα, Π. Καρνάκη, Κ, Ζώτα, Ε. Ριζά, Μ. Κούβαρη, Α. Βελουδάκη, Α. Λινού. (2022). Ε40: Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για επαγγελματίες υγείας σε σχέση με θέματα υγείας προσφύγων και μεταναστών. [Προφορική ανακοίνωση]. 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 12-14 Μαΐου, Αθήνα.
 4. Κ, Ζώτα, Α. Δάλμα, Μ. Κούβαρη, Π. Καρνάκη, Α. Βελουδάκη, Α. Λινού. (2022). Ε198: Ποιοτική έρευνα για την προώθηση υγιεινής διατροφής στην παιδική ηλικία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Dr. Ped-Chef – ένας συνδυασμός γαστρονομίας και ιατρικής με τη συμμετοχή παιδιάτρων. [Poster]. 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 12-14 Μαΐου, Αθήνα.
 5. “Immigrants and refugees' principal characteristics across Europe: a literature review”. Gil-Salmeron A, Valia-Cotanda E, Garces-Ferrer J, Karnaki P, Zota D, Linos A, Lebano A, Bradby H, Hamed S. European Journal of Public Health 28 (Supplement: 1), 2018, 61-61.
 6. “A School Based Intervention for Combating Food Insecurity and Promoting Healthy Nutrition in a Developed Country Undergoing Economic Crisis: A Qualitative Study.” Dalma A, Veloudaki A, Petralias A, Mitraka K, Zota D, Kastorini C-M, Yannakoulia M, Linos A. Forum on Public Policy Online, 2015 (2).
 7. “Policy brief addressing food insecurity and obesity Case study: the DIATROFI program.” Veloudaki A, Petralias A, Zota D, Karnaki P, Dalma A, Riza E, Linos A. The European Journal of Public Health, 26 (suppl. 1), November 2016, ckw169.005.
 8. “A program on food aid and promotion of healthy nutrition in schools of underprivileged areas in Greece.” International Journal of Public Health, Springer. Scientific blog post, April 19th 2016.
 9. “Perceptions and attitudes on healthy nutrition of parents and children, participating in a school-based feeding program in disadvantaged areas in Greece: A qualitative study”. Dalma A, Zota D, Kastorini C, Veloudaki A, Petralias A, Yannakoulia M, Linos A. International Journal of Community Nutrition, 0(Supplement), November 2014, 86-87.
 10. “The provision of a free school meal in underprivileged areas of Greece”. Petralias A, Lykou A, Veloudaki A, Haviaris AM, Zota D, Papadimitriou E, Linos A. International Journal of Community Nutrition, 0(Supplement), November 2014, 126.
 11. “Occupational and environmental risks related to crop farming in Southern Europe: the DIRERAF methodology applied.” Linos A, Chatzis C, Zikos D, Koumintzsis D, Mamone T, Vida P, Bencko V, Burdof A, Sulkova M, Hanke W, Kauppinen K, Kirch W, Kogevinas M, Kotsioni I, Colosio C, Fait A, Maroni M. International Congress on Agricoltural Medicine and Rural Health: Building new tools for health promotion in rural areas, 2006.

Εκδόσεις στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων:

 1. Nutrition Guide for the Whole Family.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2020. ISBΝ: 978-960-85761-9-3. https://www.interamerican.gr/campaigns-ygeia/odhgos-diatrofhs
 2. “National dietary guidelines for adults.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN: 978-960-503-555-6. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-enilikes
 3. “National dietary guidelines for adults: Scientific Documentation.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN: 978-960-503-559-4. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-enilikes
 4. “National dietary guidelines for women, including women in pregnancy, lactation & menopause.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN: 978-960-503-556-3. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-%20gynaikes
 5. “National dietary guidelines for women, including women in pregnancy, lactation & menopause: Scientific Documentation.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN:978-960-503-560-0. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-%20gynaikes
 6. “National dietary guidelines for infants, children and adolescents.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN: 978-960-503-558-7. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-%20paidia
 7. “National dietary guidelines for infants, children and adolescents: Scientific Documentation.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN:978-960-503-562-4. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-%20paidia
 8. “National dietary guidelines for adults aged 65 years and older.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN: 978-960-503-557-0. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-65+
 9. “National dietary guidelines for adults aged 65 years and older: Scientific Documentation.” Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health. Athens, 2014. ISBN: 978-960-503-561-7. http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-65+
 10. “How to respond to radiological, biological and chemical threats: A guide for the European Front-Line Health Professional”. NKUA, 2009. ISBN: 978-960-88926-1-3. www.essc.sam.lt/download/243/ethreat_handbook.pdf
 11. “Promoting Health for Working Women”. Linos, Athena, Kirch, Wilhelm (Eds.). N. York, 2008, Springer. ISBN 978-0-387-73038-7.

Δημοσιευμένες εργασίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων:

 1. “Risk Communication in Times of an Epidemic or Pandemic”. David Xiang, Christos Kontos, Afroditi Veloudaki, Agoritsa Baka, Pania Karnaki, Athena Linos. Asset Paper Series 5, October 3, 2017.
 2. “Science for and with Society aiming to the public health emergencies response and preparedness”. Athena Linos, European Institute of Women’s Health, Alberto d’Onofrio. Asset Paper Series 1, August 30, 2016.
 3. “Reporting on Consumer and Lifestyle Health Issues.” Afroditi Veloudaki, Dina Zota, Pania Karnaki and Athena Linou. Edited by: Eleni Papadimitriou, Sam Nordland and Elise Baranousky. In First Do No Harm - Reporting on Health and Healthcare. May 2014, Chapter Seventeen, pp. 181-202.
 4. “HProImmune: Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe” Report on “Attitudes and Barriers to HCW Immunization.” European Commission, Public Health Program 2008-2013. 2013. http://hproimmune.eu/index.php/hproimmune/attitudes
 5. “Sunia Geel: Country report Greece”. European Commission, DG Justice, 2013. https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS1_1_3_07_CountryReport_GR_el.pdf
 6. “A European network on cervical cancer surveillance and control in the new Member States”. European Commission, Public Health Programme 2008. Outputs: (a) Analysis of the local contexts and (b) Report about the Good Practices identi¬fied and analyzed. 2013. http://www.aurora-project.eu/en/web/deliverables-42
 7. “Health for All Policies”. In the framework of the European Commission, Public Health Programme 2008 “Crossing Bridges -Developing methodologies and building capacity to advance the implementation of Health in All Policies and achieve health equity”. 2012. https://eurohealthnet.eu/publication/crossing-bridges
 8. Public Health Response to Chemical Incident Emergencies (CIE) Toolkit. European Commission, Executive Agency for health and Consumers. 2011. https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/assets/files/pdb/2007205/2007205_kcl_final_report_wp8_d5.pdf
 9. “Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace”. European Commission, Public Health Programme 2006. January 2009. http://www.enwhp.org/uploads/media/GPOW_Guidelines_long_version.pdf
 10. “Development Of Public Health Indicators For Reporting Environmental/Occupational Risks Related To Agriculture And Fishery – DIRERAF”. European Commission, Public Health Programme 2004. http://euprojects.org/direraf.com/theproject.php.htm
 11. “EUROCHIP: European Cancer Health Indicators Project, Final Report”. Directorate for Public Health and Safety at Work DG SANCO/G3, European Commission, 2003. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/monitoring/fp_monitoring_2001_frep_07_en.pdf
 12. “Vocational Qualifications, Titles and Transparency in Health Services in European Member States- A Comparative Study”. Leonardo da Vinci 1 Program, European Commission, 1998. https://cordis.europa.eu/project/rcn/49408_en.html

Υποστηρικτές

Χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά οργανισμών, ιδρυμάτων, εταιρειών και μεμονωμένων πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γίνεται εφικτό το ανθρωπιστικό έργο του Ινστιτούτου και ενισχύεται η δράση του για τη δημόσια υγεία.