Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας 2024: “Better together: co-creating the future of mental health”

13 Μαΐου 2024

Σήμερα ξεκινάνε οι δράσεις για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας, που διοργανώνεται από τις 13 έως τις 19 Μαΐου, από τoν οργανισμό Mental Health Europe (MHE) που απευθύνει κάλεσμα για να διαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον της ψυχικής υγείας.

Το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί σημαντικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού, της οικογένειας και ευάλωτων πληθυσμών.

 

Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα «Νοιάζομαι για το παιδί μου» ενδυναμώνουμε τα μέλη της οικογένειας, ενισχύοντας τις σχέσεις τους και δημιουργώντας ευκαιρίες εκπαίδευσης σχετικά με σημαντικά ζητήματα ψυχικής υγείας, όπως: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Εξαρτήσεις, Εκφοβισμός, Αυτοεκτίμηση & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Διαγενεακές Σχέσεις και Ψυχική Υγεία, Οριοθέτηση, Αντιμετώπιση Απώλειας και Στάδια Ανάπτυξης και Διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα Όρια Σώματος.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος noiazomai.prolepsis.gr προσφέρονται πληροφορίες για καίρια θέματα που αφορούν όλη την οικογένεια, δραστηριότητες και εργαλεία που απευθύνονται σε παιδιά και γονείς. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνονται, αλλά και ενημερωτικό υλικό για φορείς και γραμμές βοήθειας που παρέχουν στήριξη σε αντίστοιχα θέματα.

Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι για το παιδί μου» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis με την υποστήριξη της NN Hellas.

 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα ψυχικής υγείας, ιδιαιτέρως των παιδιών, το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MENTALITY, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EU for Health (EU4H). Το MENTALITY εφαρμόζει πιλοτικά αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές πρακτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας ευάλωτων πληθυσμών. Στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Prolepsis συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων για την εφαρμογή του Οδηγού, με τίτλο “A Hopeful, Healthy, and Happy Living and Learning Toolkit”. Η συγκεκριμένη Καλή Πρακτική στοχεύει στην προώθηση της ολιστικής ευημερίας και της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών, παρέχοντάς τους πολύτιμα εφόδια για να έχουν μια ισορροπημένη και αρμονική ζωή.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα MENTALITY εδώ.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα
Co-CAPTAIN για την πρόληψη του καρκίνου σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές νόσους. Στο έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη 2022», συμμετέχουν οργανισμοί και ακαδημαϊκά ιδρύματα με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας για άτομα με ψυχικές ασθένειες στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Co-CAPTAIN μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Με τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-MiCare ενισχύουμε τις δεξιότητες επαγγελματιών υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών ψυχικής υγείας των ευάλωτων μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών.

Στο πλαίσιο του EU-MiCare θα αναπτυχθεί ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών, όπως πολιτισμικών διαμεσολαβητών, διερμηνέων και συμβούλων. Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο και θα βασίζεται στις απόψεις των ομάδων-στόχων, όπως αυτές θα συγκεντρωθούν μέσω δραστηριοτήτων συνδημιουργίας στις χώρες εταίρους.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα EU-MiCare, εδώ.