Διάρκεια προγράμματος: 01/01/2023 - 31/03/2025

MENTALITY

Διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2023 – Μάρτιος 2025

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα MENTALITY για την υλοποίηση πρακτικών για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας ευάλωτων πληθυσμών. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EU for Health (EU4H). Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει 26 μήνες.

Η κοινοπραξία του MENTALITY αποτελείται από οκτώ εταίρους από επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία – και συντονίζεται από το Mental Health Europe στο Βέλγιο.

Η ψυχική ασθένεια ήρθε στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και ήδη θεωρείται ως μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας στην Ευρώπη. Πριν από την πανδημία, τουλάχιστον ένας στους έξι ανθρώπους στα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετώπιζε κάποια ψυχική ασθένεια. Παράλληλα, το στίγμα που έχει συνδεθεί με τις ψυχικές δυσκολίες, εμποδίζει τους ανθρώπους να μιλήσουν και να συζητήσουν για προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι παραπάνω αριθμοί είναι πλέον πιθανό να είναι υψηλότεροι από ό,τι πριν από το 2020. Είναι προφανές ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να εφαρμοστούν αποτελεσματικές πρακτικές για τη στήριξη της ψυχικής υγείας και της ευημερίας και την ανάπτυξη  της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο των υπαρχουσών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Το πρόγραμμα MENTALITY θα εφαρμόσει πιλοτικά αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές πρακτικές που θα απευθύνονται σε παιδιά, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και άλλους επαγγελματίες, άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, μετανάστες και παρόχους υπηρεσιών.

Ο στόχος του MENTALITY είναι να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα, τις κοινότητες και τους παρόχους υπηρεσιών να ανταποκριθούν καλύτερα στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας. Έτσι, θα υπάρχει η υποδομή για καλύτερη υποστήριξη και προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας όλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στις πιο ευάλωτες ομάδες. Ένας ακόμα στόχος είναι η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ευάλωτων πληθυσμών εντός και εκτός των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.


Στοιχεία επικοινωνίας 

Πάνια Καρνάκη, MSc: p.karnaki@prolepsis.gr

Συντονιστής:

Mental Health Europe (MHE), Βέλγιο


Συμμετέχοντες οργανισμοί:

EuroHealthNet (EHNet), Βέλγιο
ESTUAR Foundation, Ρουμανία
The Mental Health League, Σλοβακία
Prolepsis, Ελλάδα
RIGA City Council, Λετονία
Polish Migration Forum Foundation, Πολωνία

 


Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission’s CERV Programme. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them