Συνηγορία για την προώθηση των Εμβολιασμών

  • Αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας

    Εκπαιδευτικά εργαλεία που συμβάλλουν στη βελτίωση της γνώσης σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά συγκεκριμένων λοιμωδών νοσημάτων, και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς άσκησης πολιτικής αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HProImmune, με συντονιστή το Ινστιτούτο Prolepsis. Στόχος του προγράμματος ήταν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μας, που αναδείχθηκε μέσα από την εμπειρία μιας πιθανής πανδημίας γρίπης.

    Με αφορμή τις επιδημίες ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και την καταγραφή πολλών κρουσμάτων στην Ελλάδα τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε επαγγελματίες υγείας, το Ινστιτούτο Prolepsis παρείχε στο Υπουργείο Υγείας (Σεπτέμβριος 2017) όλες τις πληροφορίες για την πρόληψη της νόσου και το σχετικό εμβόλιο, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των επαγγελματιών υγείας. Επίσης, συνέβαλε στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού με παρεμβάσεις σε μέσα ενημέρωσης. Διαβάστε περισσότερα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HProImmune εδώ.

  • Αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και τη βελτίωση της ενημέρωσης των μεταναστών και των προσφύγων σε θέματα εμβολιασμού

    Σειρά προτάσεων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης και της ελλιπούς ενημέρωσης των μεταναστών και των προσφύγων σε θέματα εμβολιασμού προωθήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PROMOVAX, που συντόνισε το Ινστιτούτο Prolepsis. Οι προτάσεις αξιοποιήθηκαν από τους στους φορείς χάραξης πολιτικής στην ΕΕ, ενώ μέσω του προγράμματος PROMOVAX προβλήθηκε και τέθηκε στη σωστή του διάσταση το ζήτημα της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης των μεταναστών και των προσφύγων.

    Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είναι διαθέσιμο σε 8 γλώσσες για το κομμάτι που αφορά στους επαγγελματίες υγείας, και σε 12 γλώσσες για το κομμάτι που αφορά στους μετανάστες. Διαβάστε περισσότερα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROMOVAX “Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe” εδώ.