Διάρκεια προγράμματος: 01/11/2014 - 30/01/2016

Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Υλοποίηση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές

Το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποίησε το έργο «Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Υλοποίηση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές» (σχολικό έτος ’14-‘15 και Σεπτ. - Ιαν. σχολικού έτους ’15-‘16).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας μέσω της καθημερινής σίτισης μαθητών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών, που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Παράλληλος και ισότιμος σκοπός του έργου είναι η προαγωγή της υγείας των μαθητών και των οικογενειών τους, μέσω της προώθησης ορθών διατροφικών προτύπων.

Τον Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε στο πλαίσιο του έργου η σταδιακή ένταξη 13 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1.115 μαθητών σε περιοχές της Ξάνθης, Ημαθίας, Πιερίας, της Θεσσαλονίκης και της Ροδόπης. Στο σύνολο των μαθητών των σχολείων που συμμετείχαν προσφέρθηκε καθημερινά ένα δωρεάν υγιεινό γεύμα, ενώ παράλληλα προωθήθηκε η υγιεινή διατροφή μέσω εκπαιδευτικών δράσεων και ενημερωτικού υλικού που απευθυνόταν στους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - ΔΙΑΤΡΟΦΗ δημιουργήθηκε το 2012 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέγα δωρητή του Προγράμματος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis. Το Πρόγραμμα υλοποιείται για τέταρτη συνεχή σχολική χρονιά, με τη συνδρομή και άλλων δωρητών, σε δημόσια σχολεία που βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές της χώρας υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://diatrofi.prolepsis.gr/.


Συντονιστής:
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis - Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis Greece