Διάρκεια προγράμματος: 01/09/2022 - 31/08/2025

Cook2DIAbeat

 

Διάρκεια προγράμματος: 01/09/2022 – 31/08/2025

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Cook2DIAbeat, διάρκειας 36 μηνών (01/09/2022 – 31/08/2025) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 για να επιτύχουν δια βίου αλλαγές στη διατροφή τους που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν καλύτερα την ασθένειά τους.

Ο διαβήτης τύπου 2 ανήλθε παγκοσμίως το 2019 στην 5η αιτία θανάτου από τη 10η θέση που ήταν το 1990. Κατά το διάστημα αυτών των τριάντα ετών, ο διαβήτης παραμένει σταθερά ένας από τους δέκα κορυφαίους παράγοντες αυξανόμενης επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη, 59 εκατομμύρια ενήλικες πάσχουν από διαβήτη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και εκτιμάται αύξηση 15% έως το 2045. Σύμφωνα με τον Diabetes Atlas, το παγκόσμιο άμεσο κόστος υγειονομικής περίθαλψης του διαβήτη και των επιπλοκών που σχετίζονται με την νόσο, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 795 με 1.404 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015 σε 997 με 1.788 δισεκατομμύρια δολάρια το 2040.

Ένα άτομο με διαβήτη έχει υψηλότερο κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Αυτός ο υψηλός κίνδυνος θα μπορούσε σχεδόν να εξαλειφθεί με έλεγχο των κυριότερων παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η παρέμβαση που βασίζεται σε αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με τον διαβήτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Cook2DIAbeat στοχεύει να συνδυάσει τη Διατροφή, την Ιατρική και τη Γαστρονομία, με τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών προς όφελος των ασθενών με διαβήτη. Ο χώρος μέσα στον οποίο μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά είναι η κουζίνα.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση, το πρόγραμμα Cook2DIAbeat πρόκειται να καλύψει τις εξής ανάγκες:

  • Ενίσχυση της ικανότητας και των βασικών δεξιοτήτων των ασθενών με διαβήτη προκειμένου να πετύχουν οι ίδιοι τη διαχείριση της νόσου τους.
  • Παροχή στους ασθενείς με διαβήτη γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίτευξη βιώσιμων διατροφικών αλλαγών.
  • Παροχή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διατροφής ειδικά σχεδιασμένου για ασθενείς με διαβήτη, προσαρμοσμένου σε οποιοδήποτε κοινωνικοοικονομικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο.
  • Προσαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διατροφής για τη διαχείριση του διαβήτη στη σημερινή διατροφική πραγματικότητα.
  • Ενίσχυση μέσω ΤΠΕ της εξατομικευμένης φροντίδας στον διαβήτη που εμπλέκει ενεργά τον ασθενή στη διαδικασία φροντίδας ως ισότιμο εταίρο και ειδικό στη διαβίωση με μια χρόνια πάθηση.
  • Υποστήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των αρμόδιων συμμετεχόντων στη φροντίδα του διαβήτη.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 6 οργανισμούς από 4 χώρες: Βέλγιο, Κύπρο, Ελλάδα και Ισπανία.


Συντονιστής:

University of Navarra (UNAV), Pamplona, Ισπανία


Συμμετέχοντες οργανισμοί:

Ινστιτούτο Prolepsis , Ελλάδα

European Food Information Council (EUFIC), Βέλγιο

Basque Culinary Center (BCC), Ισπανία


Στοιχεία επικοινωνίας 

Ματίνα Κούβαρη, PhD: m.kouvari@prolepsis.gr