Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΜUC-training for health: Για την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων καθαρισμού των δήμων

16 Δεκεμβρίου 2020

Ξεκίνησε το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MUC-training for health! Για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων καθαρισμού των δήμων. Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει στο MUC, το οποίο αφορά στην κατάρτιση εργαζομένων καθαρισμού των δήμων σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Σήμερα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εναρκτήρια συνάντηση με την συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος, κατά την οποία συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και τα επόμενα βήματα στο πεδίο της έρευνας.