Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος ChemSM-HUB

26 Νοεμβρίου 2020 - Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος ChemSM-HUB(Chemical Safety Management Training Hub for Chemical Usersδιοργανώνει το Ινστιτούτο Prolepsis, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα, 11:00 – 13:30, με επίκεντρο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που εκτίθενται σε χημικά προϊόντα.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τo Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.

Στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ChemSM-HUB. Επίσης, ειδικοί των καθ΄ ύλην αρμόδιων αρχών θα παρουσιάσουν τους κανονισμούς REACH και CLP και θα συζητήσουν θέματα που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

Το ChemSM-HUB είναι τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2020 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η σχεδίαση και η εφαρμογή πρωτοποριακής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της Ασφαλούς Διαχείρισης των Χημικών Κινδύνων (CSM). Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά. Απευθύνεται σε μεταγενέστερους χρήστες και σε διανομείς χημικών προϊόντων, οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα ασφαλούς διαχείρισης χημικών κινδύνων. Επίσης, απευθύνεται σε ειδικούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Το Ινστιτούτο Prolepsis, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Πρόεδρο του Ινστιτούτου, συμμετέχει από την Ελλάδα ως εταίρος του προγράμματος. Στο πρόγραμμα ChemSM-HUB συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί Nofer Institute Of Occupational Medicine In Lodz (συντονιστής Έργου, Πολωνία) Romtens Foundation (Ρουμανία), Okopol (Γερμανία), Lodz University of Technology (Πολωνία).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο Agenda_ChemSMHUB_Info Day_, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το ChemSM-HUB είναι διαθέσιμες εδώ.  

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζoom. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμοhttps://bit.ly/35WZ74A

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.