Διάρκεια προγράμματος: 01/02/2019 - 31/12/2019

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Prolepsis, στο πλαίσιο των πολυετών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας και του ερευνητικού έργου σε θέματα προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας, υλοποιεί ένα ειδικό πρόγραμμα για την υποστήριξη των ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και υλοποιείται με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο βασικός και άμεσος στόχος του έργου είναι:

  • Η διερεύνηση και καταγραφή των φυσιολογικών και παθολογικών μεταβολών που επέρχονται κατά τη γήρανση όσο και των κοινωνικό-οικονομικών και ψυχολογικών παραγόντων που οδηγούν σε κακή διατροφική κατάσταση τα άτομα που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ηλικιωμένων για τα ευεργετήματα της σωστής διατροφής στη διατήρηση της σωματικής και πνευματικής τους υγείας και ως εκ τούτου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ηλικιωμένων και επαγγελματιών υγείας σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Σημειώνεται, ότι οι τραυματισμοί λόγω πτώσεων είναι από τις πιο συχνές αιτίες τραύματος στους ηλικιωμένους και αποτελούν σημαντική πηγή πόνου, ανικανότητας, απώλειας αυτονομίας και πρόωρου θανάτου. Περίπου 28-35% των ατόμων άνω των 65 ετών βιώνουν μια πτώση κάθε χρόνο, με το ποσοστό να αυξάνεται σε 32-42% για τα άτομα άνω των 70 ετών. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος ατυχήματος λόγω φωτιάς στο σπίτι αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, ενώ τα άτομα 65 ετών και άνω έχουν ιδιαιτέρως υψηλό κίνδυνο για δηλητηριάσεις αποδιδόμενες κυρίως στην πολυφαρμακία, σε απορρυπαντικά και άλλες χημικές ουσίες αλλά και σε λανθασμένη διαχείριση των τροφίμων. Παράλληλα, πολλά από τα χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα (καρδιαγγειακά, καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2) σχετίζονται και με τη διατροφή, γεγονός που καθιστά καίριας σημασίας την ενημέρωση για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα σχεδιαστεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της σωστής διατροφής και της πρόληψης ατυχημάτων στο σπίτι. Επίσης, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικές ομιλίες για υπευθύνους και εργαζόμενους σε ΚΑΠΗ και επαγγελματίες υγείας. Οι ενημερωτικές δράσεις και οι εκπαιδευτικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις των περιφερειακών ενοτήτων Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας.

Δείτε παρακάτω:

Ενημερωτικό φυλλάδιο “Πρόληψη ατυχημάτων στον χώρο του σπιτιού

Ενημερωτικό φυλλάδιο ”Υγιεινές διατροφικές συνήθειες στην τρίτη ηλικία

Ενημερωτική αφίσα


Στοιχεία επικοινωνίας

Ντίνα Ζώτα, MSc, PhD: d.zota@prolepsis.gr