Διάρκεια προγράμματος: 12/04/2020 - 30/06/2025

Πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία: Για την καταπολέμηση της μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων

Το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ηλικιωμένων σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Les Petits Frères des Pauvres (PFP). Το πρόγραμμα υλοποιείται με δωρεά του "ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος", και υποστηρίζεται επίσης από την Envolve Entrepreneurship.

Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εθελοντών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας – γειτονιάς. Οι ομάδες εθελοντών παρέχουν υποστήριξη στους ηλικιωμένους μέσα από:

  • Τηλεφωνική επικοινωνία ή επισκέψεις κατ’ οίκον σε εβδομαδιαία βάση
  • Διοργάνωση συλλογικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων δράσεων, κλπ.

Λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, οι επισκέψεις των εθελοντών στους ωφελούμενους καθώς και οι συλλογικές δράσεις έχουν αντικατασταθεί από τακτική τηλεφωνική επικοινωνία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία, λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 210-6101300 για την μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία. Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11πμ – 8μμ, παρέχοντας επικοινωνία σε ασφαλές περιβάλλον με κατάλληλα εκπαιδευμένους συνεργάτες του προγράμματος. 

H χρέωση για την κλήση στο 210-6101300 είναι αστική. Οι κλήσεις δεν καταγράφονται και το Ινστιτούτο Prolepsis δεν διατηρεί και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Το Ινστιτούτο Prolepsis ξεκίνησε το εν λόγω πρόγραμμα, σε συνέχεια του ερευνητικού έργου σε θέματα προληπτικής ιατρικής και των πολυετών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας, με στόχο:

  • Να καταπολεμήσει τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση των ηλικιωμένων μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία δεσμών φιλίας.
  • Να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων
  • Να αναδείξει τις ανάγκες και τα προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας.
  • Να ενισχύσει τον εθελοντισμό στην Ελλάδα.

Για τις ανάγκες του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία, το Ινστιτούτο συνεργάζεται με τον διεθνή οργανισμό Les Petits Frères des Pauvres (PFP) στη Γαλλία, έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό με εμπειρία και πλούσιο έργο σε θέματα στήριξης των ηλικιωμένων. Στελέχη του PFP παρέχουν τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και εφαρμογής καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Ελλάδα αποτελεί την 11η χώρα στην οποία εφαρμόζεται η πρωτοβουλία παγκοσμίως.

Τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πιλοτικά με τη συμμετοχή εθελοντών και ωφελούμενων στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Μάτι), στο Π. Φάληρο, ενώ τον Μάρτιο ξεκίνησε και η συνεργασία με τα παρακάτω κέντρα φροντίδας:

  • Ελεήμον Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείον – Πτωχοκομείον (Γηροκομείο Αθηνών)
  • Το Σπίτι της Χριστιανικής Αγάπης που ανήκει στο Σωματεία «Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά»
  • Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων του Μεροπείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 65 ετών (21,5% του πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια άτομα). Ταυτόχρονα, το 24% περίπου των ηλικιωμένων ζουν μόνοι τους. Εκτός από τη μείωση της ποιότητας ζωής, η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους. Την ίδια στιγμή, το 22,8% των ηλικιωμένων στη χώρα μας (529.000 άτομα) βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, άνω του 80% αντιμετωπίζει χρόνια πάθηση, ενώ άνω του 53% έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του λόγω προβλημάτων υγείας. Επιπλέον, τα ηλικιωμένα άτομα πλήττονται περισσότερο και πιο άμεσα μετά από κάποια φυσική καταστροφή, όπως συνέβη και στην περίπτωση των καταστροφικών πυρκαγιών στην ανατολική Αττική.

Με βάση τα παραπάνω, η ολοκληρωμένη ένταξη των ηλικιωμένων στο κοινωνικό σύνολο μέσα από κατάλληλα μέτρα και την υιοθέτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς είναι υψίστης σημασίας.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Prolepsis εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε ως εθελοντής ή ως ωφελούμενος, καθώς και εάν γνωρίζετε κάποιον ηλικιωμένο που θα μπορούσε να επωφεληθεί από το πρόγραμμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106255700, email: info@prolepsis.gr