Τα Προγράμματα μας

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ολοκληρωμένο

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα σχετιζόμενα με τη διατροφή και την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι

INHERIT
INHERIT
Ολοκληρωμένο

Παρεμβάσεις και καινοτομίες με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών να υιoθετήσουν έναν πιο υγιεινό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο ζωής.

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία: Εκπαίδευση μαθητών στην υγιεινή διατροφή
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία: Εκπαίδευση μαθητών στην υγιεινή διατροφή
Ολοκληρωμένο

Διαλέξεις για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

AGROSH+
AGROSH+
Ολοκληρωμένο

Δημιουργία και Ευρεία Διάχυση Γενικού και Ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών – «Ευ Δια…Τροφήν»
Δημιουργία και Ευρεία Διάχυση Γενικού και Ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών – «Ευ Δια…Τροφήν»
Ολοκληρωμένο

Health Communication Training for Health Professionals – The H-COM Project
Health Communication Training for Health Professionals – The H-COM Project
Ολοκληρωμένο

ASSET - Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics
ASSET - Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics
Ολοκληρωμένο

E-CAPACIT8- Strengthening occupational health professionals' capacities to improve the health of the
Ολοκληρωμένο

Επιλέξτε Φίλτρο