Τα Προγράμματα μας

ChemSM-HUB
ChemSM-HUB
Ολοκληρωμένο

Επαγγελματική εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της Ασφαλούς Διαχείρισης των Χημικών Κινδύνων

INHERIT
INHERIT
Ολοκληρωμένο

Παρεμβάσεις και καινοτομίες με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών να υιoθετήσουν έναν πιο υγιεινό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο ζωής.

QuaAuthentic_GR
QuaAuthentic_GR
Ενεργό

Ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάδειξη της αυθεντικότητας και της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου και μελιού

iHeal
iHeal
Ενεργό

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία: Εκπαίδευση μαθητών στην υγιεινή διατροφή
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία: Εκπαίδευση μαθητών στην υγιεινή διατροφή
Ολοκληρωμένο

Διαλέξεις για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

AGROSH+
AGROSH+
Ολοκληρωμένο

Δημιουργία και Ευρεία Διάχυση Γενικού και Ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών – «Ευ Δια…Τροφήν»
Δημιουργία και Ευρεία Διάχυση Γενικού και Ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών – «Ευ Δια…Τροφήν»
Ολοκληρωμένο

Health Communication Training for Health Professionals – The H-COM Project
Health Communication Training for Health Professionals – The H-COM Project
Ολοκληρωμένο

Επιλέξτε Φίλτρο