Τα Προγράμματα μας

MUC-training for health
MUC-training for health
Ενεργό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προστασία και προαγωγή της υγείας εργαζομένων καθαρισμού των δήμων.

e-SAFE
e-SAFE
Ενεργό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση εργαζομένων από τον χώρο των τροφίμων και της εστίασης με στόχο τη διασφάλιση θρεπτικών γευμάτων υψηλής ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

iHere
iHere
Ενεργό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλου εκπαιδευτικού εργαλείου για την αύξηση του ψηφιακού αλφαβητισμού ευάλωτων ομάδων.

MIG-DHL DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR IMPROVING DIGITAL HEALTH LITERACY OF MIGRANTS
Ενεργό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού σε μετανάστες και πρόσφυγες.

RECHANCE
RECHANCE
Ενεργό

Πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη πρώην φυλακισμένων στην κοινωνική τους επανένταξη.

ChemSM-HUB
ChemSM-HUB
Ολοκληρωμένο

Επαγγελματική εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της Ασφαλούς Διαχείρισης των Χημικών Κινδύνων

Mig-HealthCare
Mig-HealthCare
Ολοκληρωμένο

Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων

365+ Μέρες Φροντίδας σε ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας
365+ Μέρες Φροντίδας σε ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας
Ολοκληρωμένο

Καθημερινή προσφορά υγιεινών γευμάτων σε πυροπαθείς κατοίκους, ηλικίας 65 ετών και άνω, στην ανατολική Αττική.

Επιλέξτε Φίλτρο