Τα Προγράμματα μας

iHere
iHere
Ενεργό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλου εκπαιδευτικού εργαλείου για την αύξηση του ψηφιακού αλφαβητισμού ευάλωτων ομάδων.

MIG-DHL DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR IMPROVING DIGITAL HEALTH LITERACY OF MIGRANTS
Ενεργό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού σε μετανάστες και πρόσφυγες.

ChemSM-HUB
ChemSM-HUB
Ολοκληρωμένο

Επαγγελματική εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της Ασφαλούς Διαχείρισης των Χημικών Κινδύνων

iHeal
iHeal
Ολοκληρωμένο

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Mig-HealthCare
Mig-HealthCare
Ολοκληρωμένο

Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων

365+ Μέρες Φροντίδας σε ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας
365+ Μέρες Φροντίδας σε ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας
Ολοκληρωμένο

Καθημερινή προσφορά υγιεινών γευμάτων σε πυροπαθείς κατοίκους, ηλικίας 65 ετών και άνω, στην ανατολική Αττική.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ολοκληρωμένο

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα σχετιζόμενα με τη διατροφή και την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι

INHERIT
INHERIT
Ολοκληρωμένο

Παρεμβάσεις και καινοτομίες με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών να υιoθετήσουν έναν πιο υγιεινό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο ζωής.

Επιλέξτε Φίλτρο