Τα Προγράμματα μας

Quality Assurance for Mammography Screening in Halkidiki
Ολοκληρωμένο

The effects of environmental and dietary factors on the development, histology and prognosis of thyroid cancer, 1992
Ολοκληρωμένο

Seminar on Methodology of Medical Research and Principles of Epidemiology, 1991
Ολοκληρωμένο

Migrants Health Apps
Migrants Health Apps
Ενεργό

Το MIG-Health Apps είναι ένα διετές πρόγραμμα (01/11/2022 - 30/10/2024), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταναστών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας μέσω μιας ευέλικτης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

MENTOR+
MENTOR+
Ενεργό

Το MENTOR+ (Multidimensional and transversal well-being program for Tele-working) είναι ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα (01/11/2022 - 31/10/2024), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλέξτε Φίλτρο