Διάρκεια προγράμματος: 09/11/2022 - 01/02/2024

“Νοιάζομαι για το παιδί μου”: Πρόγραμμα για την ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας

Το πρόγραμμα “Νοιάζομαι για το παιδί μου” υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis με την υποστήριξη της NN Hellas και αποσκοπεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, επιδιώκει να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τον ρόλο των γονέων, κηδεμόνων και των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων ψυχικής υγείας που βιώνουν στην καθημερινότητά τους σε σχέση με τα παιδιά. Πολύ συχνά, αυτά τα προβλήματα συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τις πολλαπλές κρίσεις, αλλά και την πανδημία, η οποία έχει σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους εφήβους (επιδείνωση στα επίπεδα στρες, αισθήματα μοναξιάς, θυμού κ.ά). Η έλλειψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις, καθιστά αναγκαία την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προαγωγή της ψυχικής υγείας της οικογένειας.

Το πρόγραμμα “Νοιάζομαι για το παιδί μου” προσδοκά να ενδυναμώσει όλα τα μέλη της οικογένειας, αποσκοπώντας να ενισχύσει τις σχέσεις τους και να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης για γονείς/φροντιστές, ακόμα και για τα πιο ηλικιωμένα άτομα, αναφορικά με σημαντικά ζητήματα ψυχικής υγείας. Εστιάζει σε πέντε θεματικούς άξονες: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Εξαρτήσεις, Εκφοβισμός, Αυτοεκτίμηση & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Διαγενεακές Σχέσεις και Ψυχική Υγεία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται διαδραστικές εκπαιδεύσεις και βιωματικά εργαστήρια για κάθε θεματική ενότητα με τη δωρεάν συμμετοχή του κοινού. Οι γονείς, κηδεμόνες και ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις που θα σχεδιαστούν. Επίσης, θα έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πηγές και αξιόπιστα εργαλεία, ενώ θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές και στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.

Oι διαδραστικές εκπαιδεύσεις και τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα διαθέτει και ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία προσφέρονται πληροφορίες για καίρια θέματα που αφορούν όλη την οικογένεια, δραστηριότητες και εργαλεία που απευθύνονται σε παιδιά και γονείς, καθώς και προτάσεις παιχνιδιών, ταινιών και βιβλίων που σχετίζονται με τις θεματικές του προγράμματος και την ψυχική υγεία. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα για τα νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνονται, αλλά και ενημερωτικό υλικό για φορείς και γραμμές βοήθειας που παρέχουν στήριξη σε αντίστοιχα θέματα.

Εξερευνήστε την πλατφόρμα εδώ: noiazomai.prolepsis.gr