Διάρκεια προγράμματος: 12/06/2019 - 30/09/2022

Καταπολέμηση μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης και πολύπλευρη υποστήριξη των ηλικιωμένων

Ένα νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ηλικιωμένων αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Ινστιτούτο Prolepsis. Για τις ανάγκες αυτής της νέας πρωτοβουλίας, το Ινστιτούτο Prolepsis προχώρησε σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Les Petits Frères des Pauvres, ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό με εμπειρία και πλούσιο έργο σε θέματα στήριξης των ηλικιωμένων.

Σε συνέχεια του ερευνητικού έργου σε θέματα προληπτικής ιατρικής και των πολυετών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας, το Ινστιτούτο Prolepsis ξεκινά την υλοποίηση προγράμματος για την ανάδειξη των αναγκών τους και την προώθηση πρακτικών που ενισχύουν τη μέριμνα, τη συντροφικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη προς τα ηλικιωμένα άτομα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησής του θα δημιουργηθούν ομάδες εθελοντισμού σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας – γειτονιάς. Οι ομάδες εθελοντών θα παρέχουν υποστήριξη στους ηλικιωμένους μέσα από:

  • επισκέψεις κατ’ οίκον σε εβδομαδιαία βάση (ή τηλεφωνική επικοινωνία)
  • τη διοργάνωση συλλογικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων δράσεων, κλπ.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 65 ετών (21,5% του πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια άτομα). Ταυτόχρονα, το 24% περίπου των ηλικιωμένων ζουν μόνοι τους. Εκτός από τη μείωση της ποιότητας ζωής, η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους. Tο 22,8% των ηλικιωμένων στη χώρα μας (529.000 άτομα) βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, άνω του 80% αντιμετωπίζει χρόνια πάθηση, ενώ άνω του 53% έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του λόγω προβλημάτων υγείας. Επιπλέον, τα ηλικιωμένα άτομα πλήττονται περισσότερο και πιο άμεσα μετά από κάποια φυσική καταστροφή, όπως συνέβη και στην περίπτωση των καταστροφικών πυρκαγιών στην ανατολική Αττική.

Με βάση τα παραπάνω, η ολοκληρωμένη ένταξη των ηλικιωμένων στο κοινωνικό σύνολο μέσα από κατάλληλα μέτρα και την υιοθέτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς είναι υψίστης σημασίας.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Prolepsis εάν επιθυμείτε και εσείς να συμμετέχετε ως εθελοντής, ως ωφελούμενος ή γνωρίζετε κάποιον ηλικιωμένο που θα μπορούσε να επωφεληθεί από το πρόγραμμα.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106255700, emailinfo@prolepsis.gr