Διάρκεια προγράμματος: 01/01/2016 - 30/11/2019

INHERIT

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα INHERIT - Intersectoral Health and Environment Research for Innovation, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Το πρόγραμμα INHERIT ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2016 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Η κοινοπραξία αποτελείται από 18 εταίρους. Πρόκειται για εξειδικευμένους φορείς από τους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας, οι οποίοι θα διερευνήσουν μεθόδους και πρακτικές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και την βελτίωση της ευημερίας και της ισότητας στην υγεία.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που βασίζεται σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης τύπου «λαμβάνω, κατασκευάζω, καταναλώνω, απορρίπτω» είναι εξαιρετικά επιβαρυντικός τόσο για το περιβάλλον όσο και την υγεία μας. Ενδεικτικά, το ποσοστό ενηλίκων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που θεωρούνται υπέρβαροι ή παχύσαρκοι κυμαίνεται μεταξύ 37% (Ιταλία) και 56.7% (Ηνωμένο Βασίλειο) για τις γυναίκες και μεταξύ 51% (Γαλλία) και 69.3% (Μάλτα) για τους άντρες. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 40.000 θάνατοι στη χώρα ανά έτος οφείλονται στη ρύπανση του αέρα, η οποία σχετίζεται επίσης με ασθένειες όπως ο καρκίνος, το άσθμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η άνοια.

Στόχος του νέου αυτού προγράμματος είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης, μετακίνησης και κατανάλωσης στην υγεία αλλά και στο περιβάλλον. Οι εταίροι του INHERIT θα διερευνήσουν αποτελεσματικές διατομεακές πολιτικές, παρεμβάσεις και καινοτομίες με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών ανά την Ευρώπη να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο ζωής. Η έρευνα θα εστιάσει στους τομείς της διαβίωσης (στέγαση, περιβάλλον δόμησης), της μετακίνησης (ενεργός τρόπος μετακινήσεων) και της κατανάλωσης (φαγητό, διατροφή, διατροφικές συνήθειες). Θα καταγράψει ελπιδοφόρες πρακτικές, θα εξετάσει και θα αξιολογήσει πιλοτικές δραστηριότητες και μοντέλα καλών πρακτικών, και θα εκτιμήσει τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, θα στηρίξει τις προσπάθειες των φορέων χάραξης πολιτικής σε πρακτικές που ενισχύουν την ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.


Στοιχεία επικοινωνίας
Ντίνα Ζώτα, MSc, PhD: d.zota@prolepsis.gr
Πάνια Καρνάκη, MHSc: p.karnaki@prolepsis


Συντονιστής:
EuroHealthNet – European Partnership for Improving Health, Equity and Wellbeing (EHNet), Belgium

Εταίροι του προγράμματος:
Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Netherlands
University College London (UCL), Health Equity Institute, United Kingdom
University of Exeter Medical School, European Centre for Environment and Human Health (UNEXE), United Kingdom
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis - Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis, Greece
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management (NTNU), Norway
Riga City Council, Housing, Environment and Welfare Department (RIGA), Latvia
Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP), Germany
Swedish Public Health Agency (FoHM), Sweden
National Institute of Public Health Macedonia (IJZRM), Former Yogoslav Republic of Macedonia
Basque Research Centre for Climate Change (BC3), Spain
Lisbon University Institute (ISCTE-IUL) Portugal
Charles University in Prague (CUNI), Environment, Czech Republic
University of Alcala (UAH), Spain
Revolve Media (REVOLVE), Belgium
Philips Electronics Netherlands (PHILIPS), the Netherlands
Flemish Institute for Health Promotion and Disease Prevention (VIGeZ), Belgium
Federal Centre for Health Education (BZgA), Germany


Σχετικά link
http://www.inherit.eu/