Διάρκεια προγράμματος: 01/11/2018 - 30/04/2021

iHeal

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “iHeal” – “Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy to prevent marginalization and exclusion”. Το iHeal είναι 2ετές πρόγραμμα (01/11/2018 – 30/04/2021) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των Ευρωπαίων μέχρι το 2050 αναμένεται κατά 9% αύξηση των δαπανών του ΑΕΠ της ΕΕ για την υγεία και την κοινωνική μέριμνα. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος για τη διατήρηση οικονομικά αποδοτικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε άτομα κάθε ηλικίας να διαχειρίζονται την υγεία και την ποιότητά ζωής τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η προσφερόμενη φροντίδα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στην ασθενή, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις χρόνιες παθήσεις. Παράλληλα, ο κλάδος υπηρεσιών που ασχολείται με θέματα υγιούς γήρανσης πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον ευρωπαϊκό πληθυσμό να ενσωματώνει τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην επαγγελματική τους πρακτική. Με την ΤΠΕ οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες υγιούς γήρανσης. Η εισαγωγή μόνο των ΤΠΕ εκτιμάται ότι βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης κατά 20% και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες κάθε ηλικίας να διαχειριστούν καλύτερα την υγεία τους. Συνεπώς, η Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την υγεία και την ευεξία (eHealth) αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ευρωπαίους πολίτες, όπως τονίζεται και στο «Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία 2012-2020».

Το iHeal προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διαδραστικής, φιλικής προς τον χρήστη και ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμας, η οποία θα βελτιώσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας του πληθυσμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη (50+). Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες:

  • θα αναλύουν τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας,
  • θα αξιολογούν την ποιότητα και την εγκυρότητα των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης για την υγεία,
  • θα παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας με ειδικούς και υπηρεσίες υγείας και περιήγηση σε αντίστοιχες πλατφόρμες,
  • θα ενισχύσουν τη γνώση σε όρους-κλειδιά που σχετίζονται με την υγεία,
  • θα παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες υγείας στη χώρα κάθε εταίρου.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του iHeal θα επιτρέψει επίσης στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν αλληλοϋποστήριξη, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση συμμετοχή των ασθενών και προωθώντας ασθενοκεντρικές πρακτικές.


Στοιχεία επικοινωνίας
Ντίνα Ζώτα, MSc, PhD: d.zota@prolepsis.gr
Πάνια Καρνάκη, MHSc: p.karnaki@prolepsis


Συντονιστής:
Canakkale Onsekiz Mart University (COMU), Τουρκία

Εταίροι του προγράμματος:

Ινστιτούτο Prolepsis, Ελλάδα
Science Initiative Lower Austria (WIN), Αυστρία
Center for Social Innovation LTD, Κύπρος
Asteres SCRL  –  Societa’ Cooperative, Ιταλία
BOSEV (Grand Middle East Health And Education Foundation), Τουρκία
INOVA+ –  Innovation Services, SA, Πορτογαλία
INEUROPA SRL, Ιταλία


Ιστοσελίδα προγράμματος: www.iheal.eu