Διάρκεια προγράμματος: 01/12/2019 - 30/11/2022

Dr. PED-Chef

Hands-on nutrition training for pediatric primary health care practitioners: A novel combination of culinary and applied nutritional education to promote healthy eating habits in childhood” - Dr. PED-Chef

To Dr. PED-Chef είναι ένα τριετές έργο (1/12/2019 – 30/11/2022) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης για παιδίατρους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και τις οικογένειες τους. Πρόκειται για μία  καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την εφαρμοσμένη διαιτολογία και την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών με την μαγειρική.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από το πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας ενώ αυξάνει τον κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων στην ενήλικη ζωή. Οι παιδίατροι και άλλοι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την υγεία των παιδιών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παροχής υπηρεσιών υγείας σε οικογένειες, και μπορούν να εντοπίσουν εγκαίρως καταστάσεις που χρήζουν περαιτέρω φροντίδας. Σχετική έκθεση του ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι οι επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην παιδιατρική φροντίδα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, σημειώνοντας ότι «οι επαγγελματίες υγείας και όλοι όσοι παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας και στους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας». Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά κενά στις γνώσεις σε θέματα διατροφής και στην ικανότητα παροχής σχετικών συμβουλών, στοιχεία τα οποία πιθανώς σχετίζονται με την περιορισμένη κατάρτιση κατά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Μία έρευνα μεταξύ των παιδίατρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι αν και οι περισσότεροι αντιλαμβάνονταν το ρόλο τους στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, δεν ένιωθαν επαρκώς καταρτισμένοι να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.

Το Dr. PED-Chef πρόκειται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδίατρους και άλλους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με παιδιά. Το συγκεκριμένο διαδραστικό πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης των παιδιών και των γονιών τους σε θέματα υγιεινής διατροφής και γενικότερου τρόπου ζωής. Το Dr. PED-Chef απευθύνεται σε παιδιάτρους, νοσοκόμους παιδιατρικών κλινικών, οικογενειακούς ιατρούς, ιατρούς δημόσιας υγείας και νοσηλευτές, φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής που ειδικεύονται στην παιδιατρική και σε άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παιδιατρική περίθαλψη, π.χ. μαίες.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει:

  • Στην αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων για θέματα που αφορούν στη διατροφή, κατά την παροχή συμβουλών σε παιδιατρικούς ασθενείς.
  • Στην εφαρμογή της καινοτόμου πρακτικής, που έχει γίνει γνωστή ως ιατρική μαγειρική, και η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων μαγειρικής με στόχο την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.
  • Στη συνηγορία προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ζητήματα διατροφής στο πρόγραμμα σπουδών των ιατρικών σχολών.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 6 οργανισμούς από 6 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Νορβηγία και Τουρκία.


Στοιχεία επικοινωνίας

Ντίνα Ζώτα,MSc, PhD: d.zota@prolepsis.gr

Πάνια Καρνάκη, MA: p.karnaki@prolepsis.gr


Συντονιστής

Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Νορβηγία


Εταίροι του προγράμματος

Ινστιτούτο Prolepsis, Ελλάδα
CSI - Center for Social Innovation LTD, Κύπρος
Andrology Pediatric and Adolescent Foundation, Ιταλία
University of Navarra, Ισπανία
Gazi University, Τουρκία

Ιστοσελίδα: https://pedchef.eu/