Διάρκεια προγράμματος: 01/10/2006 - 01/10/2008

Alpha-to-Omega – New Pathways Towards Volunteering and Life Learning for Senior European Citizens

European Commission: DG Education and Culture, Socrates-Grundtvig

Στην προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων ατόμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για άτομα της τρίτης ηλικίας στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.

Αξιοποιώντας τις μεθόδους της κοινωνικής συμμετοχής, του εθελοντισμού και του διαλόγου μεταξύ των γενεών, το πρόγραμμα βοηθά στην αύξηση των γνώσεων και των διαφόρων δεξιοτήτων για τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και απευθύνεται τόσο σε μετανάστες αλλά και γηγενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο όσο και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκουν σε διάφορες μειονότητες. Ως ιδιαίτερη μέθοδος χρησιμοποιείται η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ατόμων των νεώτερων γενεών σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος ενώ ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται και για τους ηλικιωμένους με ειδικές ανάγκες.

Ποικίλα είναι τα θέματα που θα αναλυθούν στη διάρκεια του προγράμματος Alpha-to-Omega. Ενδεικτικά αναφέρονται θέματα όπως η αγάπη και η συντροφικότητα, η μουσική, η φωτογραφία, η ιστορία, ο εθελοντισμός, η ασφάλεια στο σπίτι, η ασφαλής χρήση φαρμάκων, η τεχνολογία και το ΜΜΕ, η λογοτεχνία και η πολιτιστική κληρονομιά.


Επιστημονικός Συντονισμός: 
International Education Information Exchange e.V. – IEIE, Germany 


Εταίροι του προγράμματος:
Akzente Salzburg, Austria 
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis – Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis, Greece 
Exchange House Travellers Service, Ireland 
Asociata Nationala a Universitatilor Populare – ANUP, Romania 
Vivre a Koekelberg Asbl de Cohesion sociale, Belgium


Σχετικά link
http://alpha-eu.de/default.htm