Διάρκεια προγράμματος: 01/09/2019 - 31/10/2022

ADD-free Training

ADD-free Training, “Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ADD-free Training, “Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators”.

Το ADD-free Training είναι τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα (01/09/2019 – 31/08/2022), χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στο να αναπτύξει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά εργαλεία για την πρόληψη του καπνίσματος, της κατάχρησης αλκοόλ και της υπέρμετρης χρήσης του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους.

Ο εθισμός στο κάπνισμα, το αλκοόλ και το διαδίκτυο αποτελεί ένα κοινό διακρατικό πρόβλημα, η έκταση και οι καθοριστικοί παράγοντες του οποίου δε γνωρίζουν σύνορα στην Ευρώπη. Εθιστικές συμπεριφορές παρατηρούνται συχνά σε ολόκληρη την Ε.Ε., ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών και των εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι αποδεδειγμένο ότι τόσο η υλοποίηση δράσεων πρόληψης όσο και η σημασία της οικογένειας και του σχολείου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες προστασίας των νέων από εθιστικές συμπεριφορές.

Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο κάπνισμα, το αλκοόλ και τον εθισμό στο διαδίκτυο με το τελευταίο να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς είναι ένα νέο φαινόμενο που χρήζει άμεσης προσοχής. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν έχει τον ίδιο κοινωνικό στιγματισμό με άλλους εθισμούς. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της χρήσης καπνού, αλκοόλ και διαδικτύου όπως: ευρείας κλίμακας διαθεσιμότητα, κοινά αίτια, π.χ. έναρξη από την παιδική ηλικία, κοινωνικός αποκλεισμός, μειωμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, προβληματικό οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Αν και υπάρχουν κοινά αίτια, η εκπαίδευση και προετοιμασία των ενηλίκων σχετικά με τους τρεις αυτούς εθισμούς και τη διαχείρισή τους πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.

Το πρόγραμμα ADD-free Training πρόκειται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη καπνίσματος, κατανάλωσης αλκοόλ και προβληματικής χρήσης του διαδικτύου σε παιδιά και εφήβους. Το εν λόγω πρόγραμμα θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, υπευθύνους επιμόρφωσης ενηλίκων, γονείς, εκπροσώπους συλλόγων γονέων κ.ά. Η συνύπαρξη των γονέων, των εκπαιδευτικών και φορέων του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σε ένα κοινό πλαίσιο κατάρτισης θα διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.

Η κοινοπραξία του προγράμματος ADDfree Training αποτελείται από 6 οργανισμούς από 5 χώρες: την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Κύπρο.


Στοιχεία επικοινωνίας
Ντίνα Ζώτα, MSc, PhD: d.zota@prolepsis.gr
Πάνια Καρνάκη, ΜHs: p.karnaki@prolepsis.gr
Ματίνα Κούβαρη, MSc, PhD: m.kouvari@prolepsis.gr


Συντονιστής:

Ίδρυμα Ορμύλια, Ελλάδα

Εταίροι του προγράμματος:

Ινστιτούτο Prolepsis, Ελλάδα

University of Belgrade (Faculty of Medicine), Σερβία

Bulgaria Youth Prevention, Βουλγαρία

Institutdruštvenihznanosti "IvoPilar", Κροατία

CSI – Center for Social Innovation LTD, Κύπρος

Σχετικά link

www.addfree-training.eu