Το τέταρτο Newsletter του προγράμματος iHeal

5 Φεβρουαρίου 2021

Δημοσιεύτηκε το τέταρτο Newsletter του iHeal με πληροφορίες για τις δράσεις προβολής και προώθησης και το πρόγραμμα κατάρτισης του προγράμματος.

Το Ινστιτούτο Prolepsis επιδιώκει μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα iHeal, στο οποίο συμμετέχει το ως εταίρος από την Ελλάδα, να ενισχύσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας των ατόμων Τρίτης Ηλικίας.

Διαβάστε το τέταρτο newsletter του προγράμματος iHeal εδώ.