Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ 18300 στηρίζει το έργο του Ινστιτούτου Prolepsis

 Το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ 18300 στηρίζει το Ινστιτούτο Prolepsis με δωρεάν διαδρομές για δράσεις που σχετίζονται το ανθρωπιστικό του έργο.

Χάρη στην πολύτιμη συνδρομή του ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ 18300 μετακινούνται εθελοντές και εργαζόμενοι του Ινστιτούτου για τις ανάγκες των προγραμμάτων Φιλία σε κάθε Ηλικία και ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Επίσης, με τη μεταφορά εγγράφων σε σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εξοικονομούνται πόροι για την υποστήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη.

Ευχαριστούμε θερμά το ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ 18300 για αυτή την πολύτιμη κοινωνική προσφορά και συνδρομή στο έργο μας. 

#ProlepsisInstitute #programmadiatrofi #neveralone