Το πρώτο newsletter του ευρωπαϊκού προγράμματος UNIHEAL+

18 Ιανουαρίου 2023

Δημοσιεύτηκε το πρώτο Newsletter του ευρωπαϊκού προγράμματος UNIHEAL+, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis.
 
Το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες υγείας. Το UNIHEAL+ υλοποιείται από μια κοινοπραξία 7 εταίρων από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Λιθουανία, Ρουμανία, Κύπρο και Ελλάδα.
 
Μπορείτε να διαβάσετε το Newsletter εδώ