Προστασία και στήριξη των ηλικιωμένων από τη BP Ελληνική ΑΕΠ και το Ινστιτούτο Prolepsis την περίοδο της πανδημίας

17 Απριλίου 2020

Πρωτοβουλία για την υποστήριξη ηλικιωμένων που ζουν μόνοι, χωρίς συγγενείς ή φροντιστές και αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις ανέλαβε το Ινστιτούτο Prolepsis με την υποστήριξη και τη συνεργασία της ΒΡ Ελληνική ΑΕ Πετρελαιοειδών.

Η δράση ξεκίνησε την Παρασκευή 10 Απριλίου και περιλαμβάνει την κατ’ οίκον διανομή προϊόντων, ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων, καθώς και τη διεκπεραίωση εργασιών (πληρωμή λογαριασμών κ.ά), για διάστημα δύο μηνών, σε 24 άτομα τρίτης ηλικίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αποφεύγονται οι μετακινήσεις των ηλικιωμένων ατόμων για αγορές και εργασίες που θα απαιτούσαν την έξοδό τους από το σπίτι.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε καθημερινή βάση από την ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Η BP Ελληνική ΑΕΠ στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο, όπου καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να μειωθεί η έκθεση των ηλικιωμένων στον νέο κορωνοϊό. Δημιουργεί ένα “δίχτυ προστασίας” για τα ηλικιωμένα άτομα, που περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη για την προστασία και την στήριξή μας.

Το πρόγραμμα συντονίζει και υλοποιεί η ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis. Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης που έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο με έμφαση στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ηλικιωμένων και στην άμεση στήριξη των συνανθρώπων μας την περίοδο της κρίσης.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθούν και επιπλέον δράσεις, και αφορούν στην τηλεφωνική επικοινωνία με ηλικιωμένους από εθελοντές εργαζόμενους της BP Ελληνική ΑΕΠ.