Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

8 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Σχετικά link

1) Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Περισσότερες πληροφορίες στο 210 - 6255700 και στο diatrofi@prolepsis.gr.