Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων ή/και υπηρεσιών logistics στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σxoλείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

07 Νοεμβρίου 2019

Τεύχος Πρόσκλησης

Σχετικά link :

Παράρτημα 1 – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα 2 – Έντυπο Προσφοράς

Τεύχος Α - Γενικοί Όροι Σύμβασης

Τεύχος Β - Ειδικοί Όροι Σύμβασης