Πρόγραμμα Mig-HealthCare – Newsletter Τεύχος 3

29 Ιουνίου 2020

Δημοσιεύτηκε το τρίτο τεύχος του ευρωπαϊκού προγράμματος Mig-HealthCare.  Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ο επικεφαλής εταίρος του Mig-HealthCare το οποίο αποσκοπεί στην μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων. 

Διαβάστε τα τελευταία νέα του Προγράμματος εδώ.