Νέα

Συμμετοχή της Prolepsis στο Second International Conference on Rural Health

Μια έρευνα στηριγμένη σε στοιχεία νοσοκομείων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, με την χρήση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων και δόθηκαν συνεντεύξεις από το δείγμα σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και ιατρικά χαρακτηριστικά του, όπου περιλαμβάνονταν στοιχεία κατοικίας, επαγγέλματος, συνηθειών διατροφής και καπνίσματος, προσωπικά και οικογενειακά ιατρικά ιστορικά και έκθεσης σε χημικούς παράγοντες σχετιζόμενους με το επάγγελμα.

Εκδήλωση με θέμα την Πρόληψη των Ατυχημάτων στην Τρίτη Ηλικία

Τετάρτη, 17 Απριλίου στις 11:00, στο Α' Κ.Α.Π.Η. Αλίμου.

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ΚΑΔ 2807/4

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δίδεται παράταση για την υποβολή των προσφορών έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, ενώ μετατίθεται αντιστοίχως και η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου 2014 η διαβούλευση εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση πολιτικών με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία. Στην εκδήλωση αναδείχθηκαν καλές πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων υγείας, μέσω της αντιμετώπισης του υποσιτισμού και της παιδικής παχυσαρκίας, μεταξύ των οποίων το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ.