Νέα

Παρουσίαση με θέμα “Ασθένειες και τραυματισμοί στο γεωργικό κλάδο”

Ομιλία της αναπληρώτριας καθηγήτριας, κας Αθηνάς Λινού, με θέμα "Ασθένειες και τραυματισμοί στο γεωργικό κλάδο", στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου "Fundamentals of Occupational Health: Basic Prevention and Clinical Principles" που διοργάνωσε το Διεθνές Ινστιτούτο της Κύπρου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, στην Κύπρο, 7-9 Νοεμβρίου 2005.

Παρουσίαση με θέμα “Οι Καλύτερες Πρακτικές Αποφυγής Κινδύνων στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση”

Ομιλία της αναπληρώτριας καθηγήτριας, κας Αθηνάς Λινού, με θέμα "Οι Καλύτερες Πρακτικές Αποφυγής Κινδύνων στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση" στα πλαίσια του Συμποσίου με τίτλο "Ασφάλεια και Υγεία στη Βιομηχανία Κατασκευών" που οργάνωσε το Διεθνές Ινστιτούτο της Κύπρου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία σε συνεργασία με την Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, στην Κύπρο, στις 10 Νοεμβρίου 2005.

Σεμινάριο με θέμα Medical Writing

Σεμινάριο για Medical Writing διοργάνωσε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου η Prolepsis σε συνεργασία με την εταιρεία Novartis

Αποτέλεσματα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου “Disparities in Public Health Training in the European Union: Tools for Harmonisation”

Ένας μεγάλος αριθμός εφημερίδων δημοσίευσαν εκτενή δημοσιεύματα σχετικά με το συνέδριο και τα αποτελέσματα τα οποία παρουσίασε η Δρ Αθηνά Λινού σχετικά με την έλλειψη εναρμόνισης στην κατάρτιση λειτουργών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στις ανισότητες σε όρους ιατρικών ειδικοτήτων και στην ανάγκη για εναρμόνισή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην ανάγκη της Ελλάδας να ανταποκριθεί ιδιάιτερα όσον αφορά τις ειδικότητες δημόσιας υγείας.

Νέο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Prolepsis στην Αθήνα

Η Prolepsis οργανώνει στην Αθήνα στις 20- 21 Ιανουαρίου ένα διήμερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο "Disparities in Public Health Training in the European Union: Tools for Harmonisation".

Η Prolepsis στο Συνέδριο Migrant Health στην Ευρώπη

Συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Prolepsis, παρουσίασαν τα δεδομένα τους και συζήτησαν την υπάρχουσα κατάσταση του συστήματος υγείας και πρόνοιας στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις νέες προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες της υγείας και οι πολιτικοί παράγοντες αυτού του χώρου ως συνέπεια της αυξημένης μετανάστευσης.

Συμμετοχή της Prolepsis στο Second International Conference on Rural Health

Μια έρευνα στηριγμένη σε στοιχεία νοσοκομείων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, με την χρήση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων και δόθηκαν συνεντεύξεις από το δείγμα σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και ιατρικά χαρακτηριστικά του, όπου περιλαμβάνονταν στοιχεία κατοικίας, επαγγέλματος, συνηθειών διατροφής και καπνίσματος, προσωπικά και οικογενειακά ιατρικά ιστορικά και έκθεσης σε χημικούς παράγοντες σχετιζόμενους με το επάγγελμα.

Εκδήλωση με θέμα την Πρόληψη των Ατυχημάτων στην Τρίτη Ηλικία

Τετάρτη, 17 Απριλίου στις 11:00, στο Α' Κ.Α.Π.Η. Αλίμου.