Νέα

Σεμινάριο με θέμα Medical Writing

Σεμινάριο για Medical Writing διοργάνωσε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου η Prolepsis σε συνεργασία με την εταιρεία Novartis

Αποτέλεσματα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου “Disparities in Public Health Training in the European Union: Tools for Harmonisation”

Ένας μεγάλος αριθμός εφημερίδων δημοσίευσαν εκτενή δημοσιεύματα σχετικά με το συνέδριο και τα αποτελέσματα τα οποία παρουσίασε η Δρ Αθηνά Λινού σχετικά με την έλλειψη εναρμόνισης στην κατάρτιση λειτουργών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στις ανισότητες σε όρους ιατρικών ειδικοτήτων και στην ανάγκη για εναρμόνισή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην ανάγκη της Ελλάδας να ανταποκριθεί ιδιάιτερα όσον αφορά τις ειδικότητες δημόσιας υγείας.

Νέο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Prolepsis στην Αθήνα

Η Prolepsis οργανώνει στην Αθήνα στις 20- 21 Ιανουαρίου ένα διήμερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο "Disparities in Public Health Training in the European Union: Tools for Harmonisation".

Η Prolepsis στο Συνέδριο Migrant Health στην Ευρώπη

Συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Prolepsis, παρουσίασαν τα δεδομένα τους και συζήτησαν την υπάρχουσα κατάσταση του συστήματος υγείας και πρόνοιας στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις νέες προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες της υγείας και οι πολιτικοί παράγοντες αυτού του χώρου ως συνέπεια της αυξημένης μετανάστευσης.

Συμμετοχή της Prolepsis στο Second International Conference on Rural Health

Μια έρευνα στηριγμένη σε στοιχεία νοσοκομείων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, με την χρήση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων και δόθηκαν συνεντεύξεις από το δείγμα σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και ιατρικά χαρακτηριστικά του, όπου περιλαμβάνονταν στοιχεία κατοικίας, επαγγέλματος, συνηθειών διατροφής και καπνίσματος, προσωπικά και οικογενειακά ιατρικά ιστορικά και έκθεσης σε χημικούς παράγοντες σχετιζόμενους με το επάγγελμα.

Εκδήλωση με θέμα την Πρόληψη των Ατυχημάτων στην Τρίτη Ηλικία

Τετάρτη, 17 Απριλίου στις 11:00, στο Α' Κ.Α.Π.Η. Αλίμου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου 2014 η διαβούλευση εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση πολιτικών με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία. Στην εκδήλωση αναδείχθηκαν καλές πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων υγείας, μέσω της αντιμετώπισης του υποσιτισμού και της παιδικής παχυσαρκίας, μεταξύ των οποίων το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ΚΑΔ 2807/4

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δίδεται παράταση για την υποβολή των προσφορών έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, ενώ μετατίθεται αντιστοίχως και η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00