Ολοκληρώθηκε χθες το 2o Partners Meeting για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eSAFE

29 Σεπτεμβρίου 2021

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου πακέτου εργασίας που αφορά στις υπάρχουσες ευκαιρίες κατάρτισης για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των τροφίμων. Με βάση τα αποτελέσματα, συζητήσαμε τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης. 
 
Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει στο πρόγραμμα eSAFE ως εταίρος από την Ελλάδα μαζί με άλλους 5 οργανισμούς από την Πολωνία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Λιθουανία.