Κορωνοϊός: Να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα

3 Μαρτίου 2020

Με αφορμή άρθρο της Washington Post, όπου θίγεται και το ζήτημα φόβου που διαπνέει τους μετανάστες χωρίς χαρτιά στις ΗΠΑ στο να ζητήσουν ιατρική φροντίδα, το Ινστιτούτο Prolepsis προτείνει συγκεκριμένα μέτρα σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις, υπογραμμίζεται ότι είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί και διευκολυνθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, που εισέρχονται στη χώρα και χρήζουν ιατρικής φροντίδας λόγω συμπτωματολογίας που παραπέμπει σε κορονοϊό.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά είναι πολύ πιθανό να διστάσουν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια υπό το φόβο μεγαλύτερων διακρίσεων, αλλά και για να προφυλάξουν τους οικείους τους και το φιλικό τους περιβάλλον κατά τη διαδικασία της καταγραφής του ιστορικού επαφών. Προτείνεται λοιπόν, κατά τη διαχείριση περιστατικών με πιθανή λοίμωξη από ιό, να παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να τηρείται το ιατρικό απόρρητο, επεκτεινόμενο και στην καταγραφή ιστορικού επαφών του ασθενούς.

Η συγκεκριμένη διαδικασία και οι διαβεβαιώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους μετανάστες/ πρόσφυγες με κάθε πρόσφορο μέσο.

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει επισημάνει ότι ο κίνδυνος έκθεσης στον ιό και νοσηρότητας είναι αναμφισβήτητα σήμερα υψηλότερος σε μέλη ευάλωτων ομάδων (διαβάστε σχετικά εδώ).

Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει και αυτή την πτυχή του προβλήματος, για την προστασία της υγείας όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις.