Ινστιτούτο Prolepsis: Επίσημος συνεργάτης του οργανισμού Les Petits Frères des Pauvres στην Ελλάδα

7 Ιουνίου 2019

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ο επίσημος συνεργάτης στην Ελλάδα του οργανισμού Les Petits Frères des Pauvres.  Στόχος η ολοκληρωμένη ένταξη των ηλικιωμένων στο κοινωνικό σύνολο μέσα από κατάλληλα μέτρα και την υιοθέτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς.

Μέλη της ομάδας του Ινστιτούτου Prolepsis ταξίδεψαν στη Γαλλία για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον οργανισμό Les petits frères des Pauvres. Ταξίδεψαν σε διάφορες περιοχές, συζήτησαν με ομάδες εθελοντών του οργανισμού και συμμετείχαν σε μία από τις επισκέψεις στη μεγαλύτερη Γηριατρική κλινική της Γαλλίας Εmile-Roux.