Η ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ στηρίζει το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία για μία ακόμη φορά

12 Ιανουαρίου 2022

Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ για τη σημαντική συμβολή της στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας της Τρίτης Ηλικίας που είναι ή νιώθουν μόνοι.

Η ευγενική δωρεά της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία ενισχύει το έργο των εθελοντών μας, οι οποίοι μέσα από τις εκπαιδεύσεις και τις εποπτείες, κατανοούν καλύτερα τον ρόλο τους στο πρόγραμμα και ενημερώνονται για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα Τρίτης Ηλικίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.iamm.gr/gr/to-idryma/aigeas-amke.