Το Ινστιτούτο Prolepsis στο Kick-Off Meeting του ευρωπαϊκού προγράμματος EU-MiCare στην Αθήνα

 

15 Νοέμβριος 2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η ημέρα της εναρκτήριας συνάντησης του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος EU-MiCare στην Αθήνα, στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος από την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα EU-MiCare έχει στόχο την εκπαίδευση λειτουργών υγείας  & άλλων επαγγελματιών αναφορικά με τη βελτίωση της φροντίδας της ψυχικής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος  θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς μεταναστών και προσφύγων.

Συντονιστής
Ethno-Medical Centre (EMZ), Germany

Εταίροι

Prolepsis Institute, Greece
Technologiko Panepistimio Kyprou (CUT), Cyprus
Zadig SRL, Italy
Polebienestar Research Institute, Spain 
Syn-Eirmos NGO, Greece