Έρευνα για το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος QuaAuthentic_GR

29 Ιουνίου 2020

Η ανάδειξη της ποιότητας των βασικών τύπων ελληνικού ελαιόλαδου και μελιού, η διασφάλιση της αυθεντικότητας και γνησιότητάς τους, η υποστήριξη και ενίσχυση των παραγωγών σε θέματα ελέγχου, πιστοποίησης και ορθής προώθησης των προϊόντων τους καθώς και η προστασία των καταναλωτών από «νοθευμένα» ή χαμηλής ποιότητας προϊόντα αποτελούν τους κύριους άξονες του εθνικού προγράμματος με ακρώνυμο QuaAuthentic_GR (Ιούλιος 2018 - Φεβρουάριος 2021). Στο πλαίσιο του προγράμματος, σας καλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα που συντονίζει το Ινστιτούτο Prolepsis, συμπληρώνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο.

Η συνεισφορά σας ως παραγωγοί ελαιόλαδου ή/και μελιού είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορείτε να παρέχετε πολύτιμες απόψεις για θέματα ποιότητας και γνησιότητας των προϊόντων αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής διατροφής και της εθνικής μας οικονομίας.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, η επιστημονική ομάδα του QuaAuthentic_GR, θα αναπτύξει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τον παραγωγό. Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι η ενημέρωση για το ελαιόλαδο και το μέλι αναφορικά με θέματα ποιότητας, γνησιότητας, συσκευασίας και τυποποίησης.

Επίσης, το QuaAuthentic_GR αναπτύσσει σύγχρονα καινοτόμα «εργαλεία», τα οποία αποσκοπούν στην ανάλυση των κύριων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων ελαιόλαδου και μελιού ελληνικής προέλευσης.

Με τη συμμετοχή σας, θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το εκπαιδευτικό υλικό και τα «εργαλεία», τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην έρευνα, ακολουθήστε τον σύνδεσμο, εδώ.

Συμμετέχοντες Φορείς στο έργο QuaAuthentic_GR:

  • Ινστιτούτο Prolepsis (Συντονιστής Φορέας)
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
  • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ
  • Σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών τυποποιήσεως ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-05678).