Πιλοτική δοκιμή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ MIG-DHL

16 Νοεμβρίου, 2022

Το Ινστιτούτο Prolepsis πραγματοποίησε χθες Τρίτη 15 Νοεμβρίου την πιλοτική δοκιμή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ MIG-DHL στην έδρα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Αρχιπέλαγος, με τη στήριξη του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ. Στην εκμάθηση συμμετείχαν προσφύγες/ισσες, μετανάστες/τριες, εργαζόμενοι/ες τους Συνεταιρισμού και επαγγελματίες υγείας. 

Η πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας αποτελούν βασικούς δείκτες κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Η ψηφιοποίησή τους όμως έχει δυσχεράνει τη χρήση τους από τις διάφορες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για θέματα υγείας.

Το MIG-DHL συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Westfalische Hochschule Gelsenkirchen της Γερμανίας, ενώ η κοινοπραξία αποτελείται από 7 εταίρους από 4 χώρες:

  • Westfalische Hochschule Gelsenkirchen, Γερμανία
  • Coordina Organización De Empresas Y Recursos Humanos, S.L., Ισπανία
  • University of Valencia, Ισπανία
  • Ινστιτούτο Prolepsis, Ελλάδα
  • media k GmbH, Γερμανία
  • Oxfam Italy, Ιταλία
  • Greek Academic Network, Ελλάδα

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εδώ.