Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

5 Ιούλιου 2021

Στο Ινστιτούτο Prolepsis έχει συσταθεί και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας.

Αποστολή της Επιτροπής είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται από Ινστιτούτο Prolepsis, ελέγχοντας εάν κατά τη διεξαγωγή των έργων τηρούνται οι αρχές της ακεραιότητας της έρευνας και της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Η Επιτροπή ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στη βιοποικιλότητα, στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Κατά την υλοποίηση του ερευνητικού έργου πρέπει να αποφεύγεται οποιουδήποτε τύπου και μορφής διάκριση των αποδεκτών του έργου ή των εμπλεκομένων σε αυτό, με κριτήρια την εθνικότητα, τη φυλή, την καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έμφυλη ταυτότητα, τη σωματική ικανότητα και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες, εγνωσμένου κύρους, εξειδικευμένοι σε θέματα έρευνας, ηθικής και δεοντολογίας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας είναι η εξής:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κος Ιγνάτιος (Πρόεδρος)

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ, και Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. (Αντιπρόεδρος)

Αναστασία Πανταζοπούλου, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Ιατρός Εργασίας και τ. Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Μέλος)

Αθανάσιος Παπαγεωργάκης, Δικηγόρος και Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Ομίλου Υγεία (Μέλος)

Πρόδρομος Τσιαβός, Νομικός και Υπεύθυνος Ψηφιακής Ανάπτυξης του πολιτιστικού οργανισμού Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και ανώτερος ερευνητικός εταίρος στο Media Institute του University College London (UCL)/BBC (Μέλος)

Γραμματεία Επιτροπής:

Ντίνα Ζώτα, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Στρατηγικής & Προαγωγής Υγείας

Μάρκος Ψημίτης, Διαχειριστής Προγραμμάτων