Ενημέρωση για τον COVID-19: Συμπτώματα, τρόποι μετάδοσης, πρόληψη & θεραπεία.

23 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση για τον COVID-19: Συμπτώματα, τρόποι μετάδοσης, πρόληψη & θεραπεία

Μία πρωτοβουλία της INTERAMERICAN και του Ινστιτούτου Prolepsis. Δείτε το infographic εδώ.