Εκδήλωση με θέμα την Πρόληψη των Ατυχημάτων στην Τρίτη Ηλικία

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου στις 10:30, στο Α΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ζωγράφου.

Με την ευγενική υποστήριξη της Alpha Bank.