Διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς (27 Ιανουαρίου 2023, 6μμ.): Tρόπος χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας ProWell

24 Ιανουαρίου 2023

Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα ProWell σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας.

Σκοπός του διαδικτυακού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023, 6-7μ.μ είναι να παρουσιαστεί, με τη βοήθεια ειδικών, ο τρόπος χρήσης και το περιεχόμενο της πλατφόρμας στους εκπαιδευτικούς.

Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε επτά εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Πρόληψη και διαχείριση ζητημάτων ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων σε  καταστάσεις κρίσεων δημόσιας υγείας.
  • Αναγνώριση ζητημάτων ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων που σχετίζονται με κρίσεις δημόσιας υγείας.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή σχολικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών.
  • Ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
  • Ψηφιακός εγγραμματισμός και επίδραση των ΜΜΕ στην ψυχική υγεία.
  • Προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας.
  • Παραπομπή σε δομές για τη διαχείριση/αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας.


Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ειδικοί από κάθε χώρα θα απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom, σε 7 γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά, κροατικά).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προεγγραφή.

Η πρόσβαση θα είναι εφικτή μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://bit.ly/3Xu8i4B

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ProWell στο prowell-project.com