Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU-VET CARE

21 Ιουλίου 2021

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα ενημέρωσης, που διοργάνωσε διαδικτυακά το Ινστιτούτο Prolepsis στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU-VET CARE με τίτλο «Ενίσχυση δεξιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας παιδιών μεταναστών/προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων».

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην Hμερίδα παρουσιάστηκαν οι στόχοι, τα ερευνητικά ευρήματα, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος EU-VET CARE. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ο Οδηγός και οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργήθηκαν για παρόχους συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά μεταναστών/προσφύγων και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα, την ψυχική τους υγεία, καθώς και η εμπειρία φορέων από την παροχή υπηρεσιών σε ασυνόδευτα ανήλικα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό Faros.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα EU-VET CARE εδώ: https://www.euvetcare.eu/   

#euvetcare #infoday #ProlepsisInstitute #commitmenttopublichealth #refugeechildren #migrantchildren #UnaccompaniedChildren