Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος iHeal

20 Απριλίου 2021

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος iHeal με πάνω από 80 συμμετοχές, εκπροσώπους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τo Υπουργείο Υγείας, την Εκκλησία, την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.

Στην Hμερίδα παρουσιάστηκαν οι στόχοι, τα ερευνητικά δεδομένα και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων. Επίσης, παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των ηλικιωμένων σε ζητήματα υγείας, την ανάγκη βελτίωσης της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και της πρόσβασης των ηλικιωμένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Ευχαριστούμε θερμά του ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα iHeal εδώ.

#iHealproject #ProlepsisInstitute #CommitmentToPublicHealth