8 Μαρτίου 2024: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

8 Μαρτίου 2024

Ευχόμαστε “χρόνια πολλά” σε όλες τις γυναίκες που συνεχίζουν να μάχονται καθημερινά για ίσα δικαιώματα και για ένα μέλλον ίσων ευκαιριών στην εργασία, την υγεία, την εκπαίδευση αλλά και για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας.

Από το 1990, το Ινστιτούτο Prolepsis προωθεί ενεργά τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία έχει υλοποιήσει εθνικά και ευρωπαϊκά  προγράμματα και δράσεις που υποστηρίζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών, καθώς και την ασφάλειά τους στην εργασία.

Τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο υλοποιεί δράσεις πρόληψης και εκπαίδευσης σε θέματα υγείας για γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας.

Από τον Απρίλιο του 2022 υλοποιεί το έργο «Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρομά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων: μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση». Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Prolepsis και εταίρο το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Ε.Δ.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Επίσης, έχει επεκτείνει τις εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις προς τις γυναίκες Ρομά μέσα από το πρόγραμμα “Υγιείς και ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα“, το οποίο αποσκοπεί να τις ενδυναμώσει σε θέματα υγείας και πρόληψης, να τις παρακινήσει ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις αυτό- φροντίδας και να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων.

 

Οι δράσεις και τα προγράμματα παρέμβασης από το 1990

Μία από τις πρώτες δράσεις του Ινστιτούτου Prolepsis, σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυσή του, ήταν η οργάνωση και επιστημονική επίβλεψη των προγραμμάτων έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας  (1992-1999) στο Κέντρο Παναγία Φιλανθρώπινη στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των γυναικών στους χώρους εργασίας, αλλά και σε περιόδους κύησης και γαλουχίας, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει δραστηριοποιηθεί υλοποιώντας από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, δύο σημαντικά προγράμματα: Τα «Health and Safety of Pregnant and Breast-feeding women at work» και «Health Promotion of Working Women – HPROWOMEN». Τα προγράμματα αυτά παρέχουν πολύτιμα εργαλεία σε ιατρούς εργασίας και ειδικούς δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες (επαγγελματικές νόσοι, ψυχική υγεία και ισορροπία μεταξύ εργασίας και καθημερινότητας, μυοσκελετικές παθήσεις, βία και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και λοιμώδη νοσήματα). Ειδικότερα σε θέματα διατροφής των γυναικών σε κρίσιμες περιόδους της ζωής τους, όπως η κύηση, η γαλουχία και η εμμηνόπαυση, η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου συμπεριέλαβε στους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς δύο τόμους που αφορούν στη διατροφή των γυναικών τις περιόδους αυτές. Οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί για τον γενικό πληθυσμό και τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, που έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας, αναπτύχθηκαν από το Ινστιτούτο Prolepsis το 2014.

Στον τομέα της προώθησης ίσων ευκαιριών στον χώρο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης  έχει υλοποιήσει το έργο  EQUOTE  – Equal Opportunities for Women and Men in the Education and Training for Health Professionals, το οποίο στόχευε στη σύγκλιση πολιτικών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υλοποίηση πολιτικής ίσων ευκαιριών στα επαγγέλματα υγείας. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε δεδομένα από όλη την Ευρώπη, τα οποία αναλύθηκαν στατιστικά από το Ινστιτούτο Prolepsis, ώστε να κατασκευαστούν συστηματικοί, αξιόπιστοι, συγκρίσιμοι και ανά φύλο δείκτες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση της θέσης των γυναικών σε σύγκριση με τους άντρες όσον αφορά στις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Στον τομέα της αντιμετώπισης της ενδο-οικογενειακής βίας απέναντι στις γυναίκες έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα Sunia Geel, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες των λειτουργών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες.