Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε σχολεία της Θράκης και της Μακεδονίας: Υποβολή προσφοράς για το σχολικό έτος 2020-2021

15 Σεπτεμβρίου 2020