Νέο δωρεάν σεμινάριο επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

20 Νοεμβρίου 2023

Το Ινστιτούτο Prolepsis με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει νέο δωρεάν σεμινάριο επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τον Δεκέμβριο.
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εκμάθηση σημαντικών πληροφοριών για την ορθή χρήση και αξιοποίηση των φαρμάκων και των εμβολίων. Οι εκπαιδευτικοί, θα μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην τάξη και να τις μεταδώσουν στους μαθητές.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιαστεί στο σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • το επιστημονικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του εγγραμματισμού των παιδιών σχετικά με τα φάρμακα και τα εμβόλια,
  • υποστηρικτικές βιωματικές και ψηφιακές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση δράσεων στην τάξη.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες βιβλιογραφικές πηγές και είναι προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Η εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, είναι διάρκειας μίας ώρας και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom. Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και για εκπαιδευτικούς άλλων τάξεων, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους μελλοντικά για την υλοποίηση δράσεων με τους μαθητές.

Δηλώσεις συμμετοχής στην ημερομηνία που εξυπηρετεί, στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τα σεμινάρια με τίτλο: «Ενίσχυση του εγγραμματισμού των παιδιών σε θέματα εμβολιασμού και χρήσης φαρμάκων μέσω επιμορφώσεων σε εκπαιδευτικούς» πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών σε φάρμακα και ανάπτυξη βασικών τους γνώσεων σχετικά με τα φάρμακα και τα εμβόλια», το οποίο υλοποιεί το GIVMED με την υποστήριξη της UNICEF.

To Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος – επιστημονικός συνεργάτης, έχοντας αναλάβει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά και τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. (link)